Company image
KOCH-TECHNIK

Firma KOCH-TECHNIK jest znanym, wieloletnim producentem urządzeń peryferyjnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jej działalność rozpoczęła się w latach 70. ubiegłego wieku i do dziś ma swoją siedzibę w Ispringen w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Tam urządzenia i systemy wytwarzane są zgodnie z najnowszymi standardami. W celu budowy suszarek do granulatów w pobliżu znajduje się druga fabryka z powierzchnią produkcyjną 3000 metrów kwadratowych i najnowocześniejszym wyposażeniem.

 • Centralne systemy podawania
  Rozwiń
  Zwiń

   Centralne systemy podawania granulatów firmy Koch Technik są energooszczędnym i wydajnym sposobem transportu materiałów do maszyn przetwórczych. Umożliwiają centralne zarządzanie procesem produkcyjnym oraz jego wizualizację, powtarzalność mieszanki surowców, eliminują błędy ludzkie i zanieczyszczenia surowców. Modułowość systemu pozwala na stałe dopasowywanie go do zmieniających się potrzeb produkcyjnych, a szeroki wachlarz komponentów zaspokaja nawet najbardziej wyrafinowane wymagania.

  • Wizualizacja
   Rozwiń
   Zwiń

    Oprogramowanie do wizualizacji nad szafą sterowniczą sterownika centralnego

     

     

    Oprogramowanie do wizualizacji KOCH umożliwia zdalny dostęp do wszystkich komponentów zasilania materiałem.

    System wizualizacji KOCH to oprogramowanie do monitorowania i zarządzania procesami do nadzorowania i sterowania centralnym zasilaniem materiałem. Oprogramowanie jest zestawiane modułowo zgodnie z Twoimi potrzebami i wdrażane przez nas na komputerze konsolowym.

    Wizualizacja łatwo wymienia dane z systemem MES lub ERP za pośrednictwem sieci wewnętrznej.

  • Sterowanie
   Rozwiń
   Zwiń

    Sterownik PLC: panel dotykowy wspiera nawigację w menu

     

    Sterownik centralny, oparty na SIEMENS SPS S7, jest mózgiem każdego w pełni zautomatyzowanego systemu zasilania materiałem.

    Parametry transportu materiału można tu wprowadzać i zmieniać za pomocą ekranu dotykowego. Wszystkie dane operacyjne są rejestrowane, zapisane i mogą być wydrukowane. Cyfrowe interfejsy umożliwiają wyprowadzanie danych oraz komunikację z systemami zewnętrznymi, np. oprogramowaniem do wizualizacji KOCH.

  • Filtry centralne
   Rozwiń
   Zwiń

    Zainstalowane generatory podciśnienia chronią dwa filtry bezpieczeństwa

     

    Filtr bezpieczeństwa KOCH automatycznie czyści zapylone powietrze podawania i chroni zainstalowane za nim generatory podciśnienia.

    Korpus filtra bezpieczeństwa zawiera wymienny wkład filtra z włókniny poliestrowej o powierzchni filtracji 2,5 m², który odfiltrowuje z linii transportujących materiał cząstki o wielkości do 2 μm od powietrza transportującego. Filtr ten z kolei, po każdym cyklu, w ułamku sekundy czyszczony jest przez wewnętrzne skrzydełko obrotowe. W ten sposób w filtrze nie pozostają resztki kurzu, mogące uszkodzić generatory podciśnienia podłączone za filtrem.

    Do podawania materiału o bardzo wysokiej zawartości włókien oferujemy wersję z obudową filtra wykonaną ze specjalnego szkła.

  • Separatory metali
   Rozwiń
   Zwiń

    Rzeczą niezwykle istotną jest zapewnienie czystości przetwarzanego surowca pod względem zawartości elementów metalowych. Ich dostanie się do ślimaka maszyny przetwórczej spowodować może długotrwałe przestoje produkcyjne.

     

     

    Urządzeniem chroniącym przed taką ewentualnością jest separator metalu firmy KOCH TECHNIK. Montuje się go bezpośrednio przed wlotem materiału, ponad ślimakiem, ponieważ tylko w ten sposób zagwarantować można absolutną czystość surowca.

    Czuły sensor rejestruje obecność części metalowych, niezależnie od tego, czy jest to stal, aluminium czy mosiądz. Informacja ta przekazana zostaje do specjalnego mechanizmu wyrzucającego, który reaguje natychmiast, usuwając niepożądany element.

    Dużą zaletą separatorów metalu firmy KOCH TECHNIK jest to, że usuwają one nie tylko niewielkie elementy (do 1 mm), lecz również duże i długie kawałki metalu. Specjalna konstrukcja mechanizmu wyrzucającego nie pozwala na jego zaklinowanie się, nawet w tym drugim przypadku.

    Separatory metalu wyposażone są w automatyczny system samokontroli. Można je szybko i łatwo zamontować na każdej maszynie.

    Firma KOCH TECHNIK oferuje różne wielkości separatorów, co pozwala na ich bezproblemowe dopasowanie do maszyny przetwórczej.

 • ZENTRALE FÖRDERANLAGEN
  Rozwiń
  Zwiń

   Wir planen, fertigen und installieren Ihre Zentrale Materialversorgungsanlage –
   konzipiert ganz nach Ihren Wünschen und angepasst an Ihre Kunststoffverarbeitung.

  • Visualisierungssoftware
   Rozwiń
   Zwiń

    Die Visualisierung ist eine Monitoring- und Prozess-Management-Software für die zentrale Materialversorgung Ihrer Kunststoffverarbeitung.

    Die Software wird modular ganz nach Ihrem Bedarf zusammengestellt und implementiert. Über Ihr Netzwerk kommuniziert die Visualisierung mit Ihrem MES oder ERP-System.

     

    Visualisierungssoftware über dem Schaltschrank der zentralen Steuerung

     

     

    Mit der Visualisierung können Sie den Weg des Materials in Echtzeit verfolgen und flexibel anpassen. Alle produktionsrelevanten Informationen werden dokumentiert, um einzelne Abläufe jederzeit nachvollziehen zu können.

    Über die Visualisierung haben Sie alle Komponenten Ihrer Materialversorgung sofort im Blick.

    Ein Aufruf der einzelnen Stationen präsentiert Ihnen detaillierte Informationen über den Status Ihrer Peripherie und des zu verarbeitenden Materials.

    Beginnend bei der Materialaufgabe bis zur Verarbeitungsmaschine wird jede Station des Materials dokumentiert und archiviert.

    Dreh- und Angelpunkt für die Visualisierung ist die zentrale Steuerung Ihrer Materialversorgung. In dieser Steuerung werden die Daten aller anderen Steuerungen zusammengeführt und an die Visualisierung weitergegeben.

  • Zentrale Steuerung
   Rozwiń
   Zwiń

    SPS-Steuerung: Ein Touch Panel unterstützt die Menüführung

     

    Die zentrale Steuerung auf Basis von SIEMENS SPS S7 ist das Gehirn jeder vollautomatischen Materialversorgungsanlage.

    Hier können über das Touch-Display die Parameter zum Materialtransport eingegeben und geändert werden. Alle Betriebsdaten werden aufgezeichnet, gespeichert und können ausgedruckt werden. Digitale Schnittstellen ermöglichen eine Ausgabe der Daten sowie die Kommunikation mit externen Systemen, wie z.B. der KOCH Visualisierungssoftware.

  • Sicherheitsfilter
   Rozwiń
   Zwiń

    Zwei Sicherheitsfilter schützen die dahinter installierten Vakuumerzeuger

     

    Der KOCH Sicherheitsfilter reinigt automatisch die staubbeladene Förderluft ab und schützt so die dahinter installierten Vakuumerzeuger.

    Im Körper des Sicherheitsfilters befindet sich ein wechselbarer Polyestervlies-Patronenfilter mit einer Filterfläche von 2.5m², welcher Partikel bis zu 2 µm aus der Förderluft der materialführenden Leitungen herausfiltert. Diesen Filter wiederum reinigt eine innenliegende Drehflügelabreinigung nach jedem Förderzyklus im Bruchteil von Sekunden ab. So verbleibt kein Reststaub im Filter, um den dahinter geschalteten Vakuumerzeugern schaden zu können.

    Für die Förderung von Material mit sehr hohem Glasfaseranteil bieten wir eine Ausführung mit einem Filtergehäuse aus Spezialglas an.

 • CENTRAL CONVEYING SYSTEMS
  Rozwiń
  Zwiń

   We plan, manufacture and install your central material supply system –
   designed completely according to your wishes and adapted to your plastics processing.

  • Visualization
   Rozwiń
   Zwiń

    The visualization is monitoring and process management software for the central material supply system of your plastics processing.

    The software is assembled and implemented in a modular way, completely according to your needs. The visualization communicates with your MES or ERP system via your network.

     

    Visualization software over the central control cabinet

     

     

    With the visualization, you can follow the path of the material in real time and adapt it flexibly. All production-relevant data are documented so that individual processes can be traced at any time.

    The visualization gives you instant access to all components of your material supply system.

    Calling up the individual stations brings you detailed information about the condition of your peripherals and the material to be processed.

    Starting at the material input up to the processing machine, each station of the material is documented and archived.

    The crucial point for the visualization is the central control of your material supply system. In the control unit, the data of all other control units are merged and forwarded to the visualization system.

  • Central control
   Rozwiń
   Zwiń

    PLC control: A touch panel supports the menu navigation

     

    The central control unit based on SIEMENS PLC S7 is the brain of each fully automatic material supply system.

    The material transport parameters can be entered and changed here via the touch display. All operating data are recorded, stored and can be printed out. Digital interfaces allow a data output as well as communication with external systems, e.g. with the KOCH visualization amd monitoring software.

  • Safety filters
   Rozwiń
   Zwiń

    Two safety filters protect the vacuum generator installed behind and filter out particles of up to 2 μm from the conveying air

     

    The KOCH safety filter automatically cleans the dust-laden conveying air and thus protects the vacuum generators installed behind.

    The body of the safety filter contains a replaceable polyester fleece cartridge filter with a filter surface of 2.5 m², which filters out particles of up to 2 μm from the conveying air of the material lines. An internal cleaning system cleans this filter cartridge after each conveying cycle in a split second. Therefore, no residual dust remains in the filter that can harm the vacuum generators connected behind it.

    For conveying materials with a very high content of glass fibres, we offer a version with a filter housing made of special glass.

 • Suszarki
  Rozwiń
  Zwiń

   W przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych jedynie suchy granulat gwarantuje wysoką jakość produktu końcowego. Firma KOCH TECHNIK w swoim programie produkcyjnym posiada cały szereg suszarek, zapewniających minimalną zawartość wilgoci w surowcu. Nasze suszarki do granulatu tworzyw sztucznych charakteryzują się wysoką wydajnością i są bardzo ekonomiczne.

  • Suszarki z technologią suchego powietrza
   Rozwiń
   Zwiń

    Nasze suszarki z technologią suchego powietrza służą do suszenia średnich do bardzo dużych ilości granulatu tworzyw sztucznych za pomocą głęboko suchego powietrza do wymaganej do przetwórstwa wilgotności resztkowej.

    Zastosowana technologia suchego powietrza działa w systemie zamkniętym, całkowicie niezależnym od klimatu otoczenia: głęboko suche, ogrzane powietrze przepływa przez granulat, pochłania wilgoć, a następnie oddaje ją do środka suszącego.

   • Suszarki CKT
    Rozwiń
    Zwiń

      

     Od skrzynki odciągowej poprzez sterowanie punktu rosy do opatentowanego sterownika systemowego ÖKO: dzięki serii suszarek CKT zapewniamy łatwą obsługę i pewne działanie. Dzięki tej wyrafinowanej technologii masz wszystko pod ręką, aby wysuszyć granulat tworzywa sztucznego w większych ilościach w sposób efektywny i bezpieczny dla materiału.

      

     Szereg 3 suszarek CKT ze zbiornikami suszącymi dla ponad 25 różnych materiałów

      

     Nasza technologia suchego powietrza – Twoja korzyść: całkowicie suche, ciepłe powietrze przepływa przez zbiorniki suszące i absorbuje wilgoć z granulatu.

     Nasycone wilgocią powietrze przepuszczane jest przez pojemnik ze środkiem osuszającym, gdzie jest osuszane, a następnie ponownie przepływa przez granulat.

     Gdy środek osuszający staje się nasycony, strumień suszącego powietrza kierowany jest do drugiego pojemnika, a pojemnik poprzedni jest regenerowany. Dzięki stale zmieniającej się regeneracji możemy zagwarantować suszenie granulatu na tym samym poziomie.

      

     Ekonomiczne suszenie: oferujemy możliwość wydajnego i skutecznego suszenia granulatu.

      

     Ochrona materiału i oszczędność energii: dzięki sterownikowi systemowemu KOCH ÖKO chronisz materiał przed przesuszeniem i w połączeniu ze sterowaniem punktu rosy i sterowanymi częstotliwością dmuchawami możesz zaoszczędzić połowę energii zużywanej normalnie do suszenia. Chętnie doradzimy!

      

     Cechy naszej serii CKT do suszenia granulatu:

     • sprawdzona i w pełni dojrzała technologia do suszenia granulatu
     • w zależności od wersji generowane jest 110 m³/h do 2000 m³/h suchego powietrza
     • dostawne zbiorniki na materiał o różnych wielkościach
     • najwyższe wykorzystanie energii dzięki komponentom dodatkowym: sterowanie punktu rosy (w tym od CKT 300), sterownik systemowy KOCH ÖKO i sterowane częstotliwościowo doprowadzanie suchego powietrza
     • łatwa rozbudowa istniejących systemów

      

     Opcjonalny sterownik z panelem dotykowym ułatwia monitorowanie procesów suszenia

      

     Suszarka granulatu Możliwa ilość suchego powietrza
     Type CKT110 110 m3/h
     Type CKT200 200 m3/h
     Type CKT300 300 m3/h
     Type CKT500 500 m3/h
     Type CKT800 800 m3/h
     Type CKT1100 1100 m3/h
     Type CKT1700 1700 m3/h
     Type CKT2000 2000 m3/h

      

     Jedna z 6 suszarek granulatu typu CKT1700 na krótko przed dostawą do Chin. Kombinacja 6 suszarek CKT1700 o wydajności 10200 m³/h zasila dziś 10 wytłaczarek z kalkulowaną masą 5750 kg materiału na godzinę.

   • Suszarki KKT
    Rozwiń
    Zwiń

     Za pomocą naszych mobilnych suszarek z technologią suchego powietrza typu KKT suszymy higroskopijne granulaty bezpośrednio obok maszyny przetwórczej. W zależności od modelu, w ciągu godziny 55 m3 do 100 m³ osuszonego powietrza przepływa przez zbiornik suszący, wchłaniając wilgoć z granulatu.

     Nasycone wilgocią powietrze przepływa naprzemiennie przez dwa zbiorniki suszące, gdzie zostaje ponownie osuszone. Powoduje to wytwarzanie głęboko osuszonego powietrza o punkcie rosy około -35°C. Odpowiada to wartości 0,19 g H₂O na 1 m3 suchego powietrza.

      

      

     Aktualne modele KKT dostarczamy ze sterownikiem o nowej konstrukcji:

     • wygodna nawigacja po menu za pomocą ekranu dotykowego
     • bezpiecznie dobrane programy suszenia
     • Przygotowanie do Industry 4.0 przez kompatybilność z Siemens S7
     • Baza danych materiałów
     • Sterowanie czasowe do ustawiania czasów suszenia

      

     Na życzenie dodatkowo:

     • opatentowany sterownik systemowy KOCH ÖKO
     • sterowanie punktu rosy
     • zasilanie materiałem do napełniania wielu pojemników suszących lub maszyny przetwórczych

      

     Aby uzyskać optymalne suszenie granulatu, masz do wyboru trzy odpowiednie programy:

     • Program oszczędzania energii ÖKO pozwala zaoszczędzić do 40% energii. Jest to opłacalne, jeśli wysuszony materiał nie jest często odbierany.
     • Gdy szybko potrzebujesz materiału: w programie szybkim możesz wysuszyć wysokie przepustowości o stałej jakości.
     • Program podstawowy dostosowany jest do codziennej standardowej produkcji.

     W zależności od potrzeb dostępne są suszarki dostawne z różnymi pojemnikami suszącymi. Duże pojemniki montowane są na stelażu ruchomym.

      

     Typ KKT 55 KKT 75 KKT 100S
     Ilość suchego powietrza 55 m3/h 75 m3/h 100 m3/h
     Zbiorniki suszące do wyboru (w litrach) 12/20/40/
     60/100/150
     12/20/40/
     60/100/200
     20/40/60/
     100/200/300
     Maksymalna objętość pojedynczych zbiorników 150 litrów 200 litrów 300 litrów
     Objętość całkowita przy wielu zbiornikach 120 litrów,
     3 maks.
     160 litrów,
     3 maks.
     200 litrów,
     4 maks.

      

     Mobilne suszarki z technologią suchego powietrza serii KKT firmy Koch-Technik – ciche i niezawodne

   • Suszarki EKO
    Rozwiń
    Zwiń

     Suszarka granulatu EKO: jakość suszenia na najwyższym poziomie

      

     Suszarki serii EKO to sprawdzona technologia suchego powietrza połączona z nowoczesnym wzornictwem i energooszczędnością.

     W połączeniu ze sterownikiem punktu rosy i sterownikiem systemowym KOCH ÖKO oraz sterowanymi częstotliwością dmuchawami, można zaoszczędzić do 50% energii podczas suszenia granulatu.

     Suszarki z technologią suchego powietrza dostępne są w wersji mobilnej EKO 110, EKO 200 i EKO 300, a także jako urządzenia stacjonarne EKO 500 i EKO 800 z dmuchawami z regulacją częstotliwości lub bez takich dmuchaw.

     Podstawowa wersja EKO sterowana jest za pomocą schematu funkcjonalnego, który pokazuje zawsze stan pracy. Jeśli dodatkowo zintegrowany jest sterownik punktu rosy i sterownik systemowy ÖKO, zalecana jest rozbudowa sterownika o panel dotykowy. Zgodnie z naszą zasadą modularności, w EKO można zintegrować różne zbiorniki suszące.

      

     Suszarka z technologią suchego powietrza KOCH typu EKO 800. Zbiorniki suszące zamontowane są na podeście.

      

     Cechy typu EKO:

     • atrakcyjne wizualnie wzornictwo
     • sprawdzona i zaawansowana technologia suchego powietrza KOCH do suszenia granulatu
     • 110 do 800 m³/h suchego powietrza, w zależności od wersji
     • technologia wymiennika ciepła w celu maksymalnego wykorzystania energii
     • maksymalna efektywność energetyczna w połączeniu z opcjonalnym sterownikiem systemowym KOCH ÖKO
     • zbiornik suszący (zwany również lejem suszącym) w różnych rozmiarach (zintegrowany do 200 litrów)
     • modularna konstrukcja ułatwiająca rozbudowę systemu suszenia

      

     Suszarka KOCH z technologią suchego powietrza typu EKO 300 do granulatu tworzyw sztucznych z wbudowanymi separatorami materiału do napełniania własnego zbiornika suszącego.

      

     Suszarka granulatu możliwa ilość suchego powietrza
     Type EKO110 110 m3/h
     Type EKO200 200 m3/h
     Type EKO300 300 m3/h
     Type EKO500 500 m3/h
     Type EKO800 800 m3/h
   • Sterowanie i monitorowanie suszenia granulatu
    Rozwiń
    Zwiń

     Schemat funkcjonalny

     Przejrzysta prezentacja wszystkich obwodów suszenia

      

      

     Wszystkie nasze suszarki granulatu typu CKT i EKO wyposażone są w podstawową wersję ze schematem funkcjonalnym. Ten schemat, który stanowi uproszczony obwód suszenia, pozwala na szybkie monitorowanie suszenia granulatu.

      

     Suszarka do granulatu KOCH-TECHNIK typu EKO w wersji podstawowej ze schematem funkcjonalnym

      

     Obsługa suszarki za pomocą panelu dotykowego

     Rozbudowa sterownika dla suszarek CKT i EKO

      

      

     Sterowanie panelem dotykowym oferujemy jako rozbudowa sterownika do wszystkich suszarek suchych CKT i EKO. Ten sterownik łączy wszystkie podstawowe i opcjonalne komponenty sterowania, które można monitorować i obsługiwać za pomocą dużego ekranu dotykowego:

     • Dotykowy 10-calowy wyświetlacz
     • wyświetlanie i kontrola temperatury obwodów suszących
     • tryb obniżonego zużycia energii
     • wykrywanie przepustowości dla każdego zbiornika suszącego i komunikat alarmowy o przepełnieniu
     • zmiana języka na kilka dostępnych języków
     • bezpieczeństwo dzięki ochronie hasłem
     • baza danych materiałów (seria od wersji 2017)

      

     Komponenty opcjonalne:

     • monitorowanie, kontrola i rejestracja punktu rosy (seria od CKT 300 i EKO 300)
     • automatyczna regulacja obciążenia
     • sterownik systemowy KOCH ÖKO (klapy energooszczędne)
     • sterownik do systemu podawania materiałów
     • interfejsy i magistrala danych do oprogramowania do wizualizacji
     • możliwość rozbudowy starszych systemów suszenia KOCH

      

     Na życzenie można również monitorować system suszenia za pośrednictwem aplikacji. Możliwość ta jest nieocenioną wartością, szczególnie w przypadku systemów suszenia na podeście.

   • Sterowanie punktu rosy i sterownik systemowy KOCH ÖKO (opatentowane)
    Rozwiń
    Zwiń

      

     Sterowanie punktu rosy KOCH

      

     Suszenie granulatu poprzez  sterowanie punkt rosy  pozwala zaoszczędzić do 40% energii

      

     W przypadku suszenia z technologią suchego powietrza bez sterowania punktu rosy, zbiorniki środka suszącego zmieniają się w ustalonych cyklach podczas osuszania i regeneracji. Nie uwzględnia się tu przepustowości i zawartości wilgoci w suszonym materiale.

     Suszarki KOCH z technologią suchego powietrza i sterowaniem punktu rosy działają w zależności od punktu rosy, dzięki czemu oszczędzają znacznie więcej energii. Gdy tylko środek suszący osiągnie granicę punktu rosy -30 ° C, następuje przełączenie na świeży, zregenerowany zbiornik ze środkiem suszącym. Oznacza to, że suszenie dostosowuje się do materiału: w przypadku bardzo wilgotnego granulatu cykle przełączania są krótsze, a dla granulatu o niższej zawartości wilgoci są odpowiednio dłuższe.

      

     Korzyści z suszenia zależnego od punktu rosy są oczywiste: wysoka oszczędności energii i stała jakość gotowego produktu.

      

      

     Opatentowany sterownik systemowy KOCH ÖKO

      

     Nasz opatentowany sterownik systemowy do bezpiecznego dla materiału i energooszczędnego suszenia granulatu

      

     Nasz sterownik systemowy ÖKO gwarantuje, że higroskopijne materiały takie jak PA, PC, LCP, POM itp. nie zostaną przesuszone:
     Podczas suszenia z technologią suchego powietrza, materiał w zbiornikach suszących wysuszony zostanie do „wilgotności resztkowej wymaganej do przetwórstwa”. Jeśli ze zbiornika nie zostanie pobrany materiał lub zostanie pobrana niewielka jego ilość, dalsze suszenie może doprowadzić do przesuszenia i uszkodzenia materiału.
     Sterownik systemowy KOCH ÖKO zapobiega temu!
     Jeśli temperatura w górnej części zbiornika osiągnie określoną wartość, sterownik systemowy ÖKO automatycznie wyłącza ten zbiornik z cyklu suszenia. Dopiero po usunięciu granulatu lub przekroczeniu czasu przebywania pojemnik zostaje ponownie włączony.

      

     Cechy:

     • materiał nie zostanie przesuszony
     • zawsze masz dostęp do wstępnie wysuszonego granulatu
     • oszczędzasz energię

      

     Dalsze korzystne właściwości:

     • kontrola wymaganej objętości powietrza dla każdego pojedynczego zbiornika suszącego
     • regulacja określonej objętości powietrza – niezależnie od ilości napełnienia i formy materiału
     • przez zbiornik zawsze przepływa dokładnie wymagana ilość suchego powietrza
     • opcjonalnie z automatyczną regulacją obciążenia
  • Suszarki z technologią sprężonego powietrza
   Rozwiń
   Zwiń

    Suszenie higroskopijnych granulatów za pomocą sprężonego powietrza jest najbardziej ekonomiczną alternatywą dla innych systemów suszących do małych przepustowości.

    Specjalna technologia sprężonego powietrza ERD firmy FASTI KOCH gwarantuje doskonałe rezultaty suszenia przy niskich kosztach eksploatacji. Rezultat: ciągła wydajność suszenia, maksymalna niezawodność, łatwa obsługa i niewielkie rozmiary.

   • FASTI-KOCH
    Rozwiń
    Zwiń

     Od 2010 roku marka FASTI ma swoją siedzibę w Ispringen. Tutaj projektowane i rozwijane są sprawdzone suszarki do granulatu.

      

      

     Suszarki granulatu FASTI-KOCH są stosowane:

     • do suszenia higroskopijnych materiałów do  maszyn o najmniejszych i średnich przepustowościach
     • jako alternatywa, jeżeli zapotrzebowanie ekonomiczne na większe suszarki nie jest jeszcze podane
     • przy przetwarzaniu materiałów o dużej higroskopijności, aby uniknąć ponownego wchłonięcia wilgoci przez granulat już w czasie jego przebywania w leju maszyny

      

     Urządzenia FASTI-KOCH produkowane są w Dziale Budowy Suszarek KOCH-TECHNIK w Neulingen Göbrichen.

      

     FASTI KOCH – suszenie granulatu bezpośrednio na maszynie przetwórczej

     Nasza technologia sprężonego powietrza ERD jest sprawdzonym procesem suszenia granulatu tworzyw sztucznych. Technologia sprężonego powietrza ERD gwarantuje doskonałe rezultaty suszenia, a także niskie koszty eksploatacji i praktycznie bezobsługowy proces suszenia.

      

     Suszarki granulatu FASTI-KOCH nadają się do wstępnego suszenia bezpośrednio na dowolnej wtryskarce lub wytłaczarce.

      

     Suszarki instaluje się na strefie zasilania maszyn i suszy granulat bezpośrednio przed przetwarzaniem. W ten sposób unika się schłodzenia oraz ponownego nawilżenia granulatu.

   • FASTI-KOCH Xpert
    Rozwiń
    Zwiń

      

     FASTI KOCH ERD Xpert + – suszenie granulatu bezpośrednio na maszynie przetwórczej

     Technologia sprężonego powietrza ERD: wstępnie osuszone sprężone powietrze (6-10 barów) rozprężane jest za pomocą zaworu proporcjonalnego. Zawór jest regulowany zgodnie z ciśnieniem wlotowym w celu uzyskania stałego przepływu powietrza i niskiego punktu rosy. Rozprężone powietrze jest następnie podgrzewane do temperatury suszenia i wprowadzane do dolnej części leja materiału. Suszące powietrze przepływa w górę przez granulat, usuwając z niego wilgoć.

      

      

     Suszarka granulatu ERD Xpert + idealnie nadaje się do małych i średnich przepustowości surowca, który musi być przetwarzany przy stałym stopniu wysuszenia:

     • sprawdzona technologia sprężonego powietrza ERD
     • kompaktowa konstrukcja modułowa (projekt Pilot)
     • inteligentna technologia Clip-on
     • lej suszący (pojemnik na materiał) wykonany ze stali nierdzewnej
     • dostępne wielkości zbiornika: 7, 12, 27, 42 i 62 litry
     • zbiornik odchylany (42 i 62 litry) jako opcja
     • niskie koszty utrzymania i zużycia energii
     • idealne suszenie wszystkich tworzyw sztucznych
     • nadaje się do tworzyw sztucznych do 160°C
     • w razie potrzeby punkt rosy do -65°C
     • łatwa instalacja (plug & play)
     • instalacja jako dodatkowa suszarka (dodatkowy stelaż jako opcja)
     • integracja na wszystkich maszynach standardowych
     • podajnik lub opcjonalnie podawanie AirJet
     • rozbudowane akcesoria systemowe

      

     Inteligentna technologia Clip On: moduł Pilot jest łatwy do zdjęcia. Jeśli przestrzeń jest ograniczona, można zamocować go na maszynie przetwórczej.

      

     Proste i przejrzyste sterowanie za pomocą panelu dotykowego:

     • monitorowanie czasu suszenia z redukcją temperatury i bez niej
     • zintegrowany program tygodniowy
     • baza danych materiałów dla często suszonych rodzajów materiałów
     • Regulacja wydajności i ilości powietrza dostosowana do przepływu materiału
     • sterowanie podawania/opróżniania
     • tryb suszenia szarżowego
     • wyświetlacz punktu rosy z czujnikiem punktu rosy jako opcja
     • opcjonalne interfejsy: USB, Ethernet
   • FASTI-KOCH Micro
    Rozwiń
    Zwiń

      

     ERD Micro +: nasza najbardziej kompaktowa suszarka do granulatu z technologią sprężonego powietrza ERD

     Technologia ERD także dla ERD Micro + gwarantuje doskonałe rezultaty suszenia i bardzo niskie koszty.

     Wstępnie osuszone sprężone powietrze (6-10 barów) rozpręża się do ciśnienia atmosferycznego. Powoduje to wytwarzanie suchego powietrza procesowego o bardzo niskim punkcie rosy. Ogrzane wprowadzane jest do szklanego pojemnika suszącego, przepływa przez granulat, usuwając wilgoć.

      

     Suszarka ERD Micro + została specjalnie opracowana do mikrowtryskarek lub mini wytłaczarek:

     • sprawdzona technologia sprężonego powietrza ERD
     • bardzo kompaktowa budowa
     • lej suszący (pojemnik na materiał) wykonany ze specjalnego szkła
     • wielkości zbiorników: 1/2, 1, 2, 3 litry
     • sterowanie dostosowane do odpowiedniego rozmiaru pojemnika
     • niskie wymagania konserwacyjne i energetyczne
     • idealna do wszystkich tworzyw sztucznych, w tym do 160°C
     • w razie potrzeby punkt rosy do -65°C
     • łatwa instalacja (plug & play)
     • instalacja jako suszarka dodatkowa na wszystkich maszynach standardowych
     • podawanie AirJet opcjonalnie
     • rozbudowane akcesoria systemowe

      

      

     Bardzo proste sterowanie suszarki:

     • monitorowanie czasu suszenia
     • zintegrowany program tygodniowy
     • baza danych materiałów
     • regulacja wydajności i ilości powietrza dostosowana do przepływu materiału
     • sterowanie podawania/opróżniania
     • wyświetlacz punktu rosy z czujnikiem punktu rosy jako opcja
     • opcjonalne interfejsy: USB, Ethernet
 • GRANULAT-TROCKNUNG
  Rozwiń
  Zwiń

   Unsere Trockner für Kunststoffgranulat zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit aus.

  • TROCKENLUFT-TECHNOLOGIE
   Rozwiń
   Zwiń

    Unsere Trockenlufttrockner trocknen mittlere bis sehr große Mengen Kunststoffgranulat mit tief trockener Luft auf die zur Verarbeitung notwendige Restfeuchte.

    Die verwendete Trockenlufttechnologie arbeitet in einem in sich geschlossenen Kreislaufsystem, völlig unabhängig vom Umgebungsklima: Tief trockene, erwärmte Luft durchfließt das Granulat, nimmt dessen Feuchtigkeit auf und gibt diese wiederum an ein Trockenmittel ab.

   • Granulattrockner Typ CKT
    Rozwiń
    Zwiń

     CKT 200 Granulattrockner: Nutzenorientiert bis ins Detail

      

     Vom Absaugkasten, über die Taupunktsteuerung bis hin zur patentierten ÖKO-Anlagensteuerung: Mit der CKT-Trockner-Serie versprechen wir Ihnen leichte Bedienung und sichere Funktion.
     Mit dieser ausgereiften Technik haben Sie alles in der Hand um Kunststoffgranulat in größeren Mengen materialschonend und effizient zu trocknen.

      

     Eine Reihe von 3 CKT-Trocknern mit Trocknungsbehältern für mehr als 25 verschiedene Materialien.

      

     Unsere Trockenlufttechnologie – Ihr Vorteil: knochentrockene, warme Luft fließt durch die Trocknungsbehälter und nimmt die die Feuchtigkeit des Granulats auf.

     Die gesättigte Trockenluft wird über einen Trockenmittelbehälter geführt, wo sie entfeuchtet wird, um daraufhin wieder durch das Granulat geleitet zu werden.

     Ist das Trockenmittel gesättigt wird der Trockenluftstrom auf einen frischen Behälter umgeleitet und der bisherige Behälter regeneriert. Durch die konstant wechselnde Regenerierung können wir Ihnen eine gleichbleibende Granulattrocknung garantieren.

      

     Wirtschaftlich trocken: Neben einer effektiven Granulattrocknung bieten wir Ihnen auch die Möglichkeiten effizient zu trocknen.

      

     Sie schützen Ihr Material und sparen Energie: Mit der KOCH ÖKO-Anlagensteuerung schützen Sie Ihr Material vor Übertrocknung und im Verbund mit einer Taupunktsteuerung sowie frequenzgeregelten Gebläsen können Sie die Hälfte der normalerweise zur Trocknung aufgewendeten Energie sparen. Wir beraten Sie gern!

      

     Die Merkmale unserer CKT-Serie zur Granulattrocknung:

     • Bewährte und voll ausgereifte Technik zur Granulattrocknung
     • Je nach Ausführung werden 110 m³/h bis zu 2000 m³/h Trockenluft erzeugt
     • Beigestellte Materialbehälter in verschiedenen Größen
     • Höchste Energieausnutzung mit zusätzlich wählbaren Komponenten: Taupunktsteuerung (inkl. ab CKT 300), KOCH ÖKO-Anlagensteuerung und frequenzgeregelte Zuführung von Trockenluft
     • Bestehende Trocknungsanlagen können problemlos erweitert werden

      

     Die optionale Touch-Panel-Steuerung erleichtert die Überwachung der Trocknungsprozesse

      

     Granulattrockner mögliche Trockenluftmenge
     Type CKT110 110 m3/h
     Type CKT200 200 m3/h
     Type CKT300 300 m3/h
     Type CKT500 500 m3/h
     Type CKT800 800 m3/h
     Type CKT1100 1100 m3/h
     Type CKT1700 1700 m3/h
     Type CKT2000 2000 m3/h

      

     Einer von insgesamt 6 Granulattrocknern Typ CKT1700 kurz vor der Auslieferung nach China.
     Der Verbund aus 6 CKT1700 Trocknern mit einer Kapazität von 10200 m³/h versorgt heute 10 Extruder mit kalkulierten 5750kg Material pro Stunde.

   • Granulattrockner Typ KKT
    Rozwiń
    Zwiń

     Mit unseren mobilen Trockenlufttrocknern vom Typ KKT trocknen Sie hygroskopische Granulate direkt neben Ihrer Verarbeitungsmaschine. Je nach Modell werden 55m³ bis 100m³ entfeuchtete Luft in der Stunde durch den Trocknungsbehälter geleitet und die Feuchtigkeit des Granulats aufgenommen.

     Die gesättigte Trockenluft fließt über zwei sich abwechselnde Trockenmittelbehälter, wo sie wieder entfeuchtet wird. So wird tief getrocknete Luft mit einem Taupunkt von ca. ‒35 °C erzeugt. Das entspricht einem Wert von 0,19 g H₂O pro 1 m³ Trockenluft.

      

      

     Die aktuelle KKT Modelle liefern wir Ihnen mit einer neu strukturierte Steuerung:

     • komfortable Menüführung via Touch-Screen
     • zur sicheren Trocknung abgestimmte Trocknungsprogramme
     • Industrie 4.0 Vorbereitung durch Siemens S7 Kompatibilität
     • Materialdatenbank
     • Zeitschaltsteuerung zur Vorgabe der Trocknungszeiten

      

     Auf Wunsch zusätzlich:

     • patentierte KOCH-ÖKO-Anlagensteuerung
     • Taupunktsteuerung
     • Materialversorgung zur Befüllung mehrerer Trocknungsbehälter oder der Verarbeitungsmaschine

      

     Für die optimale Granulattrocknung stehen Ihnen drei passende Programme zur Wahl:

     • Das ÖKO-Energiesparprogramm spart Ihnen bis zu 40% Energie. Das rechnet sich, wenn nicht oft getrocknetes Material entnommen wird.
     • Wenn es einmal schnell gehen muss: im Schnelllaufprogramm trocknen Sie hohe Durchsätze mit gleichbleibender Qualität.
     • Das Basisprogramm ist auf Ihre tägliche Standardproduktion abgestimmt.

      

     e nach Bedarf können Sie unsere Beistelltrockner mit verschiedenen Trocknungsbehältern erhalten. Große Behälter werden auf einem mobilen Gestell montiert.

      

     Typ KKT 55 KKT 75 KKT 100S
     Trockenluftmenge 55 m3/h 75 m3/h 100 m3/h
     Trocknungsbehälter zur Wahl (in Liter) 12/20/40/
     60/100/150
     12/20/40/
     60/100/200
     20/40/60/
     100/200/300
     Volumen Einzelbehälter maximal 150 Liter 200 Liter 300 Liter
     Gesamtvolumen bei mehr Behältern 120 Liter,
     3 max.
     160 Liter,
     3 max.
     200 Liter,
     4 max.

      

     Mobile KKT Trockenlufttrockner-Serie von Koch-Technik – leise und zuverlässig.
     Links der KKT 100S, rechts der KKT55 mit einem Behälter hinter dem Aggregat.

   • Granulattrockner Typ EKO
    Rozwiń
    Zwiń

     EKO-Granulattrockner: Trocknungsqualität auf höchstem Niveau

      

     Die EKO-Trockenlufttrockner-Serie ist unsere bewährte Trockenlufttechnologie in zeitgemäßes Design verpackt und energieeffizient ausgestattet.

     In der Kombination von Taupunkt- und KOCH ÖKO-Anlagensteuerung sowie frequenzgeregelten Gebläsen können sie bei der Granulattrocknung bis zu 50% Energie einsparen.

     Die Trockenlufttrockner bieten wir Ihnen in den fahrbaren Varianten EKO 110, EKO 200 und EKO 300 sowie als stationäre Geräte EKO 500 und EKO 800 mit und ohne frequenzgeregelte Gebläse.

     Die Standardausführung des EKO wird über ein Funktionsschema gesteuert, welches jederzeit Auskunft über den Betriebszustand gibt. Sind zusätzlich Taupunkt- und ÖKO-Anlagensteuerung integriert, empfiehlt sich die Steuerungserweiterung über Touch-Panel. Entsprechend unserem modularen Prinzip können in den EKO verschiedene Trocknungsbehälter integriert werden.

      

     KOCH Trockenlufttrockner Typ EKO 800. Die Trocknungsbehälter sind in eine Bühne eingelassen.

      

     Merkmale des Typ EKO:

     • optisch ansprechendes Design
     • bewährten und ausgereiften KOCH Trockenlufttechnologie zur Granulattrocknung
     • 110 bis 800 m³/h Trockenluft, je nach Ausführung
     • Wärmetauschertechnik für höchste Energieausnutzung
     • maximale Energieeffizienz in Verbindung mit optionaler KOCH ÖKO-Anlagensteuerung
     • Trocknungsbehälter (auch Trockentrichter genannt) in verschiedenen Größen möglich (integriert bis 200 Liter)
     • modularer Aufbau für problemlose Erweiterung einer Trocknungsanlage

      

     KOCH Trockenlufttrockner Typ EKO 300 für Kunststoffgranulat mit aufgebauten Materialabscheidern zum Befüllen der eigenen Trocknungsbehälter.

      

     Granulattrockner mögliche Trockenluftmenge
     Type EKO110 110 m3/h
     Type EKO200 200 m3/h
     Type EKO300 300 m3/h
     Type EKO500 500 m3/h
     Type EKO800 800 m3/h
   • Steuerung und Überwachung der Granulattrocknung
    Rozwiń
    Zwiń

     Das Funktionsschema

     Die übersichtliche Darstellung aller Trocknungskreisläufe

      

      

     Alle unsere Granulattrockner vom Typ CKT und Typ EKO sind in der Basisversion mit dem Funktionsschema ausgestattet. Über dieses Schema, das vereinfacht den Trocknungskreislauf darstellt, können Sie die Granulattrocknung auf einem Blick überwachen.

      

     KOCH-TECHNIK Granulattrockner Typ EKO in der Basis-Version mit Funktionsschema

      

     Trocknerbedienung über Touch-Panel

     Die Steuerungserweiterung für CKT und EKO Trockner

      

      

     Die Touch-Panel Steuerung bieten wir Ihnen als Steuerungserweiterung für alle Trockenlufttrockner vom Typ CKT und EKO. In dieser Steuerung sind alle Basis- und optionalen Steuerungskomponenten zusammengefasst, die über das große Touch-Display überwacht und bedient werden können:

     • Berührungssensitives 10 Zoll Display
     • Anzeige und Temperaturregelung der Trocknungskreisläufe
     • Absenkmodus
     • Durchsatzerfassung für jeden Trocknungsbehälter und Alarmmeldung bei Durchsatzüberschreitung
     • Sprachumschaltung in mehrere Sprachen
     • Sicherheit durch Passwortschutz
     • Materialdatenbank (Serie ab Version 2017)

     Optionale Komponenten:

     • Taupunktüberwachung, -Steuerung und -Aufzeichnung (Serie ab CKT 300 und EKO 300)
     • KOCH ÖKO-Anlagensteuerung (Energiesparklappen)
     • automatische Lastanpassung
     • Steuerung für interne Materialförderanlage
     • Schnittstellen und Daten-Bus für Visualisierungssoftware
     • Upgrade älterer KOCH Trocknungsanlagen möglich

      

     Auf Wunsch ermöglichen wir Ihnen zusätzlich die Überwachung der Trocknungsanlage per App. Eine Möglichkeit, die besonders für Trocknungsanlagen auf Bühnen ein unschätzbarer Mehrwert ist.

   • Taupunktsteuerung und KOCH ÖKO-Anlagensteuerung (patentiert)
    Rozwiń
    Zwiń

      

     Die KOCH Taupunktsteuerung

      

     Taupunkt gesteuerte Granulattrocknung spart bis zu 40% Energie

      

     Bei Trockenlufttrocknung ohne Taupunktsteuerung wechseln sich die Trockenmittelbehälter in festen Zyklen bei Entfeuchtung und Regenerierung ab. Dabei werden die Durchsatzmengen und der Feuchtegehalt des zu trocknenden Materials nicht berücksichtigt.

     KOCH-Trockenlufttrockner mit Taupunktsteuerung hingegen arbeiten taupunktabhängig und somit wesentlich energiesparender. Sobald ein Trockenmittel die Taupunktgrenze von -30°C erreicht, wird auf einen frischen, regenerierten Trockenmittelbehälter umgeschaltet. Das heißt, die Trocknung passt sich dem Material an: bei sehr feuchtem Granulat sind die Umschaltzyklen kürzer und bei Granulat mit geringem Feuchtegehalt entsprechend länger.

     Der Vorteil von taupunktgesteuerter Trocknung liegt auf der Hand: Hohe Energieeinsparung und eine stets gleichbleibende Qualität des Endprodukts.

      

      

     Die patentierte KOCH ÖKO-Anlagensteuerung

     Unsere patentierte Anlagensteuerung für materialschonende und energiesparende Granulattrocknung

     Unsere ÖKO-Anlagensteuerung garantiert, dass hygroskopische Materialien wie PA, PC, LCP, POM usw. nicht übertrocknet werden:
     Bei der Trockenlufttrocknung wird das Material in den Vorratsbehältern auf „die zur Verarbeitung notwendige Restfeuchte getrocknet“. Wird aus einem Behälter kein oder wenig Material entnommen, kann eine weitere Trocknung zu einer Übertrocknung und Materialschädigung führen.
     Die KOCH ÖKO-Anklagensteuerung verhindert das!
     Erreichen die Temperaturen im oberen Bereich des Behälters einen festgelegten Wert, nimmt die ÖKO-Anlagensteuerung diesen Behälter automatisch aus dem Trocknungskreislauf. Erst wenn Granulat entnommen wird oder die Verweilzeit überschritten ist, wird der Behälter wieder zugeschaltet.

     Merkmale:

     • Ihr Material wird nicht übertrocknet.
     • Sie können jederzeit auf vorgetrocknetes Granulat zugreifen.
     • Sie sparen Energie und das nicht unerheblich.

     Weitere vorteilhafte Eigenschaften:

     • Regelung der benötigten Luftmenge für jeden einzelnen Trocknungsbehälter
     • Regelung der definierten Luftmenge – unabhängig von Füllmenge und Materialform
     • durch den Behälter strömt immer exakt die benötigte Trockenluftmenge
     • optional mit automatischer Lastanpassung

      

  • FASTI KOCH ERD-DRUCKLUFT-TECHNOLOGIE
   Rozwiń
   Zwiń

    Die Trocknung hygroskopischer Granulate mit Druckluft ist für kleine Durchsatzmengen die wirtschaftlichste Alternative gegenüber anderen Trocknungssystemen.

    Die spezielle ERD-Drucklufttechnologie von FASTI KOCH garantiert dabei ausgezeichnete Trocknungsergebnisse, bei gleichzeitig geringen Betriebskosten.
    Das Ergebnis: kontinuierliche Trocknungsleistung, maximale Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und geringer Platzbedarf.

   • FASTI-KOCH
    Rozwiń
    Zwiń

     Seit 2010 hat die Marke FASTI ihren Stammsitz in Ispringen. Hier werden die bewährten Granulattrockner konstruiert und weiterentwickelt.

      

      

     FASTI-KOCH Granulattrockner werden eingesetzt:

     • zur Trocknung von kleinsten bis mittleren Maschinendurchsätzen an hygroskopischem Material
     • als Alternative, wenn der wirtschaftliche Bedarf für größere Trocknungsanlagen noch nicht gegeben ist
     • bei der Verarbeitung von stark hygroskopischen Materialien, um zu vermeiden, dass das Granulat schon während der Verweilzeit im Maschinentrichter wieder Feuchtigkeit zieht

      

     Gefertigt werden die FASTI-KOCH Geräte im Trocknerbau von KOCH-TECHNIK in Neulingen Göbrichen.

      

     FASTI KOCH  – Granulattrocknung direkt auf der Verarbeitungsmaschine

     Unsere ERD-Drucklufttechnologie ist ein bewährtes Verfahren zum Trocknen von Kunststoffgranulat. Die ERD-Drucklufttechnologie garantiert perfekte Trocknungsergebnisse, einhergehend mit geringen Betriebskosten und einem nahezu wartungsfreien Trocknungsprozess.

      

     FASTI-KOCH Granulattrockner sind zur Vortrocknung direkt auf jeder Spritzgießmaschine oder Extruder geeignet.

      

     Die Trockner werden auf die Einzugszone der Maschinen installiert und trocknen das Granulat direkt vor der Verarbeitung. So kommt es zu keiner Abkühlung oder Nachfeuchtung des Granulats.

   • FASTI-KOCH Xpert
    Rozwiń
    Zwiń

      

     FASTI KOCH ERD Xpert+ – Granulattrocknung direkt auf der Verarbeitungsmaschine

     Die ERD-Drucklufttechnologie: Betriebsseitig vorgetrocknete Druckluft (6-10 bar) wird über ein Proportionalventil entspannt. Das Ventil wird dabei entsprechend dem Eingangsdruck geregelt, um eine konstante Luftmenge und einen tiefen Taupunkt zu erzielen. Die entspannte Luft wird anschließend auf Trocknungstemperatur erhitzt und in den unteren Teil des Materialtrichters eingeleitet. Die trocknende Luft strömt aufwärts durch das Granulat und entzieht ihm dabei die Feuchtigkeit.

      

      

     Der Granulattrockner ERD Xpert+ ist ideal für kleine bis mittlere Durchsätze an zu Rohmaterial, welches mit einem konstanten Trocknungsgrad verarbeitet werden muss:

     • Bewährte ERD Druckluft-Technologie
     • Kompakte Modulbauweise (Pilot-Design)
     • Intelligente Clip-on-Technologie
     • Tocknungstrichter (Materialbehälter) aus Edelstahl
     • Verfügbare Behältergrößen: 7, 12, 27, 42 und 62 Liter
     • Behälter klappbar (42 und 62 Liter) als Option
     • Geringer Wartungs- und Energieaufwand
     • Ideale Trocknung für alle Kunststoffe
     • Geeignet für Kunststoffe bis 160 °C
     • Bei Bedarf Taupunkt bis -65°C
     • Einfache Installation (plug & play)
     • Montage als Aufsatztrockner (zusätzliches Gestell als Option)
     • Integration auf allen Standardmaschinen
     • Fördergerät oder AirJet-Förderung optional
     • Umfangreiches Systemzubehör

      

     Intelligente Clip On Technologie: Das Pilot-Modul lässt sich einfach abnehmen. Bei Platzmangel kann es an der Verarbeitungsmaschine befestigt werden.

      

     Einfache und übersichtliche Steuerung über Touch-Panel:

     • Trockenzeitüberwachung mit und ohne Temperaturabsenkung
     • Integriertes Wochenschaltprogramm
     • Materialdatenbank für oft getrocknete Materialsorten
     • An den Materialfluss angepasste Leistungs- und Luftmengenregelung
     • Steuerung für Förderung/Entleerung
     • Modus für Chargentrocknung
     • Taupunktanzeige mit Taupunktsensor als Option
     • Optionale Schnittstellen: USB, Ethernet
   • FASTI-KOCH Micro
    Rozwiń
    Zwiń

      

     ERD Micro+: Unser kompaktester Granulattrockner mit der ERD-Druckluft-Technologie

     Die ERD-Technologie garantiert auch bei unserem ERD Micro+ perfekte Trocknungsergebnisse und sehr geringe Betriebskosten.

     Betriebsseitig vorgetrocknete Druckluft (6-10 bar) wird auf atmosphärischen Druck entspannt. So entsteht trockene Prozessluft mit einem sehr niedrigen Taupunkt. Erwärmt wird sie in den gläsernen Trocknungsbehälter eingeleitet, durchfließt das Granulat und entzieht so die Feuchtigkeit.

      

     Der ERD Micro+ wurde speziell für Mikrospritzguss oder Mini-Extruder entwickelt:

     • Bewährte ERD Druckluft-Technologie
     • Sehr kompakte Bauweise
     • Trockentrichter (Materialbehälter) aus Spezialglas
     • Behältergrößen: 1/2, 1, 2, 3 Liter
     • Steuerung an die jeweilige Behältergröße angepasst
     • Geringer Wartungs- und Energiebedarf
     • Ideal für alle Kunststoffe, auch für Kunststoffe bis 160 °C
     • Bei Bedarf Taupunkt bis -65°C
     • Einfache Installation (plug & play)
     • Montage als Aufsatztrockner auf allen Standardmaschinen
     • AirJet-Förderung optional
     • Umfangreiches Systemzubehör

      

      

     Sehr einfache Trocknersteuerung:

     • Trockenzeitüberwachung
     • Integriertes Wochenschaltprogramm
     • Materialdatenbank
     • An den Materialfluss angepasste Leistungs- und Luftmengenregelung
     • Steuerung für Förderung/Entleerung
     • Taupunktanzeige mit Taupunktsensor als Option
     • Optionale Schnittstellen: USB, Ethernet
 • DRYING PLASTIC PELLETS
  Rozwiń
  Zwiń

   Our dryers for all types of polymers are characterized by their high efficiency and cost-effectiveness.

  • DRY AIR TECHNOLOGY
   Rozwiń
   Zwiń

    Our dry air dryers dry medium to very large quantities of plastic pellets with deeply dry air to the residual moisture required for the processing.

    The used dry air technology works in a closed loop system, completely independent of the ambient climate: dehumidified and heated air flows through the pellets, absorbs their moisture and gives it to a drying agent.

   • CKT type plastic material dryer
    Rozwiń
    Zwiń

     CKT 200 dryer for plastic pellets: Benefit oriented in every detail

      

     From the suction box over the dew point control up to the patented ECO system control: With the CKT dryer series, we promise you easy and safe operation.
     With this sophisticated technology, you have everything in hand to dry plastic pellets in larger quantities in a material-saving and efficient way.

      

     A row of 3 CKT dryers with drying containers for more than 25 different materials.

      

     Our dry air technology – Your advantage: Bone dry, warm air flows through the drying containers and absorbs the moisture of the pellets.

     The saturated dry air flows through a desiccant container where it is dehumidified and then it flows again through the pellets.

     When the desiccant is saturated, the drying air flow is diverted to a fresh container and the previous container is regenerated. Due to the constantly changing regeneration, we can guarantee you a consistent pellet drying.

     Economical drying: In addition to the effective granule drying, we also offer you efficient drying solutions.

     They protect your material and save energy: With the KOCH ECO control system, you protect your material against overdrying and in combination with a dew point control and frequency-controlled blowers, you can save half of the energy normally used for the drying. We would be happy to advise you!

      

     Characteristics of our CKT series for polymer drying:

     • Proven and fully developed pellet drying technology.
     • Depending on the version, from 110 m³/h to 2000 m³/h of dry air is generated
     • Material containers available in various sizes
     • The highest energy efficiency with additionally selectable components: Dew point control (incl. from CKT 300), KOCH ECO control system and frequency-controlled dry air supply
     • Existing drying systems can be easily extended

      

     The optional touch panel control unit simplifies the monitoring of drying processes.

      

     Dryer Possible dry air quantity
     Type CKT110 110 m3/h
     Type CKT200 200 m3/h
     Type CKT300 300 m3/h
     Type CKT500 500 m3/h
     Type CKT800 800 m3/h
     Type CKT1100 1100 m3/h
     Type CKT1700 1700 m3/h
     Type CKT2000 2000 m3/h

      

     One of a total of 6 CKT1700 type pellet dryers shortly before delivery to China.
     At present, the system of 6 CKT 1700 dryers with a capacity of 10,200 m³/h supplies 10 extruders with a calculated 5,750 kg of material per hour.

   • Plastic Pellet dryer type KKT
    Rozwiń
    Zwiń

     With our KKT type mobile dry air dryer, you can dry hygroscopic polymers right next to your processing machine. Depending on the model, from 55 m³ to 100 m³ of dehumidified air pass through the drying container per hour and the moisture of the granulates is absorbed.

     The saturated return air flows over two alternate drying agent containers where it is dehumidified again. This way, deeply dried air is produced with a dew point of about -35°C. It corresponds to a value of 0.19 g H₂O per 1 m³ of dry air.

      

      

     The current KKT models are available with a newly structured control unit:

     • Comfortable touch screen menu navigation
     • Drying programs adapted to the safe drying
     • Industrie 4.0 Vorbereitung durch Siemens S7 Kompatibilität
     • Materialdatenbank
     • Time switch control for specifying the drying times

      

     Also available upon request:

     • Patented KOCH ECO control system
     • Dew point monitoring with data recording
     • Material supply system to fill more drying containers or the processing machine

      

     There are three suitable programs to choose from for optimum polymer drying:

     • The ECO energy saving program saves up to 40% energy. It will pay off if a rarely dried material is taken.
     • If it has to go fast, you can dry high throughputs of consistent quality in the high-speed program.
     • The basic program is tailored to your daily standard production.

     As required, our complementary dryers with different drying containers are available. Large containers are mounted on a mobile rack.

      

     Type KKT 55 KKT 75 KKT 100S
     Dry air quantity 55 m3/h 75 m3/h 100 m3/h
     Drying containers to be chosen from (in litres) 12/20/40/
     60/100/150
     12/20/40/
     60/100/200
     20/40/60/
     100/200/300
     Volume of an individual container max. 150 litres 200 litres 300 litres
     Total volume of several containers 120 litres,
     3 max.
     160 litres,
     3 max.
     200 litres,
     4 max.

      

     Mobile KKT dry air dryer series from Koch-Technik – quiet and reliable. KKT 100S on the left, KKT55 with a container behind the unit on the right.

   • Granulate dryer type EKO
    Rozwiń
    Zwiń

     EKO Plastic Pellet dryer: Drying quality at the highest level

      

     The EKO dry air dryer series is our proven dry air technology wrapped in a contemporary design and with a high level of energy efficiency.

     Combined with the dew point and KOCH ECO system control as well as frequency-controlled blowers, they can save up to 50% energy during the pellet drying.

     We offer the dry air dryers in the mobile variants EKO 110, EKO 200 and EKO 300 and also EKO 500 and EKO 800 stationary units with and without frequency-controlled blowers.

     The standard version of the EKO system is controlled via a functional diagram, which provides information about the operating condition at any time. If a dew point and ECO control system is additionally integrated, it is recommended that the control system be changed with a touch panel control unit. In accordance with our modular principle, various drying containers can be integrated in the EKO system.

      

     Stationary KOCH granule dryer type EKO 800: The drying containers are recessed into the floor of a mezzanine.

      

     Characteristics of the EKO type:

     • Visually appealing design
     • Proven and well-engineered KOCH dry air technology for drying plastic pellets
     • 110–800 m³/h dry air, depending on the version
     • Heat exchanger technology for the highest energy utilization
     • Maximum energy efficiency combined with an optional KOCH ECO control system
     • Drying containers (also called drying hopper) in various sizes available (integrated up to 200 l)
     • Modular design for trouble-free extension of a drying system

      

     KOCH dry air dryer type EKO 300 for plastic pellets with integrated material hoppers for filling the drying containers.

      

     Dryer Possible dry air quantity
     Type EKO110 110 m3/h
     Type EKO200 200 m3/h
     Type EKO300 300 m3/h
     Type EKO500 500 m3/h
     Type EKO800 800 m3/h
   • Control and monitoring of the polymer drying
    Rozwiń
    Zwiń

     Functional diagram

     Clear display of all drying cycles

      

     All our type CKT and type EKO plastic pellet dryers are equipped with the functional diagram in the basic version. This diagram that is a simplified illustration of the drying cycle allows you to monitor the pellet drying at a glance. This is an easy-view solution.

      

     The KOCH-TECHNIK EKO type pellet dryer in the basic version with a functional diagram

      

     Dryer control via touch display

     The control extension for the CKT and EKO dryer

      

      

     We offer the touch panel control as a control extension for all dry CKT and EKO type air driers. This control system combines all basic and optional control components that can be monitored and operated via the large touch display:

     • Touch-sensitive 10-inch display
     • Display and temperature control of the drying circuits
     • Reduction mode
     • Throughput detection for each drying container and an alarm message if the throughput is exceeded
     • Multiple language selection
     • Password protection safety system
     • Material database (series from the 2017 version)

     Optional components:

     • Dew point monitoring, control and recording (series from CKT 300 and EKO 300)
     • Automatic load matching
     • KOCH ECO control system (energy-efficient flaps)
     • Control for an internal material conveying system
     • Interfaces and data bus for visualization software
     • Upgrade of older KOCH drying systems possible

     Upon request, we also enable you to monitor the drying system with the app. This possibility provides priceless added value especially for drying systems on platforms (mezzanines).

   • Dew point control and KOCH ECO control system (patented)
    Rozwiń
    Zwiń

      

     KOCH dew point control

      

     Dew point controlled plastic pellet drying saves up to 40% energy

      

     For dry air drying without dew point control, the desiccant containers alternate in fixed cycles during dehumidification and regeneration. The flow rates and the moisture content of the material to be dried are not taken into account.

     On the other hand, KOCH dry air dryers with dew point control work depending on the dew point and therefore are considerably more energy-saving. As soon as a desiccant reaches the dew point limit of -30 °C, it is switched to a fresh, regenerated desiccant container. It means that the drying process adapts to the material: when the pellets are very moist, the switching cycles are shorter and when the moisture content is low, they are correspondingly longer.

     The advantage of the dew point-controlled drying is obvious: High energy savings and the always consistent quality of the final product.

      

      

     Patented KOCH ECO control system

      

     Our patented control system for material-friendly and energy saving pellet drying

      

     Our ECO control system guarantees that hygroscopic materials such as PA, PC, LCP, POM, etc. are not overdried:
     During the dry air-drying process, the material in the storage containers is dried to the „residual moisture required for the processing”. If no or little material is taken from a container, further drying may lead to overdrying and damaging the material.
     The KOCH ECO control system prevents that!
     If the temperatures in the upper area of the container reach a defined value, the ECO control system automatically removes such a container from the drying cycle. Once the pellets are removed or the dwell time is exceeded, the container is joined again.

      

     Characteristics:

     • Your material is not overdried.
     • You always have pre-dried pellets available.
     • You save energy – in a significant extent.

     Other advantageous properties:

     • Control of the required air quantity for each individual drying container
     • Control of the defined air quantity – independently of the filling quantity and shape of material
     • The exactly required amount of dry air flows always through the container.
     • Optionally with automatic load adjustment

      

  • ERD COMPRESSED AIR TECHNOLOGY
   Rozwiń
   Zwiń

    The drying of hygroscopic polymers with compressed air is the most economical alternative for small throughputs compared to other drying systems.

    The special ERD compressed air technology from FASTI KOCH ensures excellent drying results while keeping operating costs low.
    The result: continuous drying performance, maximum reliability, easy handling and a small required space.

   • FASTI-KOCH
    Rozwiń
    Zwiń

     Since 2010, the FASTI brand has had its headquarter in Ispringen. The proven plastic pellet dryers get designed and more developed there.

      

      

     You can take a FASTI-KOCH pellet dryer for that:

     • For drying the smallest to medium machine throughputs of hygroscopic material
     • As an alternative when the economic need for larger drying systems is not yet given
     • While processing highly hygroscopic materials, to prevent the pellets from absorbing moisture again already during the dwell time in the hopper

      

     The FASTI-KOCH units are manufactured in the dryer manufacture of KOCH-TECHNIK in Germany.

      

     FASTI KOCH – Polymer drying directly on top the processing machine

     Our ERD compressed air technology is a proven process for drying plastic pellets. The ERD compressed air technology guarantees perfect drying results along with low operating costs and an almost maintenance-free drying process.

      

     FASTI-KOCH pellet dryers are suitable for the pre-drying directly on top each injection moulding machine or extruder.

      

     The dryers are installed on the draw-in zone of the machines and dry the plastic material directly before the processing. Thus, the pellets stay warm and dry and are not rehumidified.

   • FASTI-KOCH Xpert
    Rozwiń
    Zwiń

      

     FASTI KOCH ERD Xpert + – Polymer drying directly on top the processing machine

     ERD compressed air technology: On the operation end, the pre-dried compressed air (6–10 bars) is released through a proportional valve. The valve is controlled proportionally according to the input pressure to reach a constant air quantity and a deep dew point. The released air is then heated to the drying temperature and flows into the lower part of the material hopper. The drying air flows upwards through the pellets and takes the moisture from them.

      

      

     The ERD Xpert+ pellet dryer is ideal for small to medium throughputs of raw materials that must be processed with a constant degree of drying:

     • Proven ERD compressed air technology
     • Compact modular system (pilot design)
     • Intelligent clip-on technology
     • Drying hopper (material container) made of stainless steel
     • Available container sizes: 7, 12, 27, 42 and 62 litres
     • Hinged containers (42 and 62 litres) as an option
     • Low maintenance and expenditure of energy
     • Ideal drying for all plastics
     • Suitable for plastics up to 160 °C
     • Dew point up to -65 °C if required
     • Simple installation (plug & play)
     • Installation as top-mounted dryer (additional rack as option)
     • Integration on to all standard machines
     • Optional conveyor or AirJet-conveying system
     • Extensive system accessories

      

     Intelligent clip-on technology: The pilot module is easy to remove. It can be attached to the processing machine if there is a lack of space.

      

     Simple and clear control via a touch panel:

     • Drying time monitoring with and without temperature reduction
     • Integrated weekly switching program
     • Material database for frequently dried types of material
     • Performance and air flow control adapted to the material flow
     • Control for conveying/emptying
     • Mode for batch drying
     • Dew point indication with a dew point sensor as an option
     • Optional interfaces: USB, Ethernet
   • FASTI-KOCH Micro
    Rozwiń
    Zwiń

      

     ERD Micro+: Our most compact pellet dryer with ERD compressed air technology

     The ERD technology guarantees perfect drying results and very low operating costs also with our ERD Micro+.

     On the operation end, the pre-dried compressed air (6–10 bars) is released to the atmospheric pressure. Dry process air with a very low dew point is generated in this manner. It is introduced into the glass drying container heated and flows through the pellets, thus removing any moisture.

      

     The ERD Micro+ was specially developed for micro injection moulding or mini extruders:

     • Proven ERD compressed air technology
     • Very compact design
     • Drying hopper (material container) made of special glass
     • Container sizes: 1/2, 1, 2, 3 litres
     • Control system adapted to the respective container size
     • Low maintenance and expenditure of energy
     • Ideal for all plastics, also for plastics up to 160 °C
     • Dew point up to -65 °C if required
     • Simple installation (plug & play)
     • Installation as top-mounted dryer on all standard machines
     • Optional AirJet conveying
     • Extensive system accessories

      

      

     Very simple dryer control system:

     • Drying time monitoring
     • Integrated weekly switching program
     • Material database
     • Performance and air flow control adapted to the material flow
     • Control for conveying/emptying
     • Dew point indication with a dew point sensor as an option
     • Optional interferences: USB, Ethernet
 • Dozowanie i mieszanie
  Rozwiń
  Zwiń

   Jesteśmy specjalistami w dozowaniu, mieszaniu i barwieniu tworzyw sztucznych, zarówno w przypadku technologii wtrysku, jak i ekstruzji.

  • Mieszanie
   Rozwiń
   Zwiń

    Zapewniamy elastyczne rozwiązania do mieszania i dozowania tworzyw sztucznych, które czynią Twoją firmę bardziej ekonomiczną.

    Nasze mieszalnice mieszają tworzywa sztuczne, takie jak granulaty, przemiały lub sypki proszek z barwnikiem lub dodatkami.

    Jednorodne mieszanie jest podstawą do dalszej obróbki – w formowaniu wtryskowym, wytłaczaniu lub formowaniu z rozdmuchem.

     

   • Mieszalnice do wtryskarek
    Rozwiń
    Zwiń
    • Mieszalnica typu KK
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Mieszalnica na wtryskarce

      do wydajności do 25 kg/h i wagi wtrysku do 0,2 kg

       

      Mieszalnica KK jest idealna do mieszania tworzyw sztucznych z proszkiem lub barwnikiem na mniejszych wtryskarkach.

      Mieszalnica posiada wlot do materiału podstawowego i miejsce montażowe do stacji dozowania.

       

      Przepustowość: Mieszalnica Typ KK
      z proszkiem* i nowym materiałem maks. 20 kg/h
      z barwnikiem maks. 25 kg/h
      Waga wtrysku
      z proszkiem* maks. 150 g
      z barwnikiem maks. 200 g

       

      *tylko proszek o dobrym przepływie

       

    • Mieszalnica typu G
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Mieszalnica na wtryskarce

      idealna do przepustowości do 70 kg/h i wagi wtrysku do 0,9 kg

       

      Mieszalnica G jest większym bratem mieszalnicy KK i posiada wlot do materiału podstawowego oraz dwa miejsca montażowe do stacji dozowania. W mieszalnicy typu G tworzywo sztuczne i wszystkie dodatki zostają jednorodnie wymieszane.

      Można przetwarzać do czterech różnych składników materiału, takich jak materiał podstawowy, przemiał, barwnik i dodatki.

       

      Przepustowość Mieszalnica Typ G
      z proszkiem* i nowym materiałem maks. 60 kg/h
      z barwnikiem maks. 70 kg/h
      Waga wtrysku
      z proszkiem* maks. 700 g
      z barwnikiem maks. 900 g

       

      *tylko proszek o dobrym przepływie

       

    • Mieszalnica typu V
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Mieszalnice typu V przeznaczone do wtryskarek
      idealnie nadają się do przepustowości do 250 kg/h i wagi wtrysku do 4000 g

       

      Zaprojektowane z myślą o dużej przepustowości maszyn, mieszalnice te doskonale sprawdzają się na dużych wtryskarkach: jednorodne wymieszanie do 250 kg tworzywa sztucznego na godzinę to żaden problem!

      Duże mieszalnice tej serii wykonane są ze stali nierdzewnej. W połączeniu z odpowiednimi peryferyjnymi urządzeniami podającymi i maksymalnie trzema stacjami dozowania można mieszać i przetwarzać barwnik, proszek o dobrym przepływie i materiał pierwotny lub przemiał.

       

      Przepustowość Mieszalnica Typ V12 Typ V25
      z proszkiem* i nowym materiałem maks. 80 kg/h 200 kg/h
      z barwnikiem maks. 100 kg/h 250 kg/h
      Waga wtrysku
      z proszkiem* maks. 1000 g 2000 g
      z barwnikiem maks. 1500 g 4000 g

       

      *tylko proszek o dobrym przepływie

       

   • Mieszalnice do wytłaczarek i rozdmuchiwarek
    Rozwiń
    Zwiń
    • Mieszalnica typu Gx
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Mieszalnica do wytłaczarek i rozdmuchiwarek

      z przepustowością maszyn do 60 kg/h

       

      Mieszalnica typu Gx jest zoptymalizowana do stosowania w procesie wytłaczania i formowania z rozdmuchem. Materiał dozowany jest w szarżach do mieszalnicy i mieszany jednorodnie przed przetwarzaniem.

      Mieszalnica ma cztery miejsca montażowe dla stacji dozowania lub zasuw, poprzez które dozuje się partiami. Jeśli poziom spadnie poniżej pewnej wartości, wszystkie stacje dozują precyzyjnie zadaną ilość do mieszalnicy.

      W ten sposób nawet przy nierównomiernym wyrzucie maszyny kolor pozostaje zawsze stały.

       

      Przepustowość Mieszalnica Typ Gx
      z proszkiem* maks. 40 kg/h
      z barwnikiem maks. 60 kg/h

       

      *tylko proszek o dobrym przepływie

       

       

    • Mieszalnica typ Vx
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Mieszalnica Vx zaopatruje wytłaczarkę lub inne maszyny

      Mieszalnica do maszyn o przepustowości do 500 kg/h

       

      Jednorodne wymieszanie materiału dozowanego szarżowo gwarantuje powtarzalne wyniki wytłaczania folii.

       

       

      Mieszalnice dostępne są w różnych rozmiarach, a ich korpusy wykonane są z wysokiej jakości odlewu aluminiowego lub ze stali nierdzewnej, w zależności od rodzaju i potrzeby. Ponadto dostępne są urządzenia dozujące do barwnika, przemiału lub proszku o dobrym przepływie.

       

      Przepustowość Mieszalnica Typ V12x Typ V25x Typ V40x
      z proszkiem* w kg/h maks. 180 280 400
      z barwnikiem w kg/h maks. 250 350 500

       

      *tylko proszek o dobrym przepływie

       

      big Koch-Technik pre-mixer type V40x for extrusion in the modular system by KOCH

      Mieszalnica V40x z zainstalowanymi stacjami dozowania i separatorami materiału

       

  • Dozowanie i barwienie
   Rozwiń
   Zwiń

    Dzięki naszym rozwiązaniom dozowania uzyskujesz najwyższą dokładność przy dozowaniu barwnika lub dodatków do materiału głównego.

    Oferujemy dozowanie objętościowe i grawimetryczne do dozowania dodatków do tworzywa sztucznego, które następnie przetwarzane jest we wtryskarce lub wytłaczarce.

    Podczas barwienia uzyskuje się dokładnie te same odcienie kolorów.

   • Dozowanie wolumetryczne (objętościowe)
    Rozwiń
    Zwiń
    • Dozowanie proszków
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Wolumetryczne dozowanie proszku

      Dozowanie wolumetryczne za pomocą rolki dozującej jest nieskomplikowanym rozwiązaniem do dokładnego dozowania proszku o dobrym przepływie.

      Stacja dozująca Pu do proszku o dobrym przepływie

       

      Szczególną cechą naszych stacji do dozowania proszków jest blacha podporowa, pod którą zawsze występuje ta sama gęstość nasypowa – niezależnie od tego, czy w zbiorniku znajduje się dużo czy mało proszku.

      Dzięki mieszadłu, proszek o dobrym przepływie w stacji jest poruszany i rozluźniany. Specjalny skrobak opróżnia komory rolki dozującej przy otworze wylotowym.

       

      Typ Przepustowość Pojemność
      Pu 1 0.5 kg/h 4.0 litry
      Pu 2 1 kg/h 6.0 litrów
      Pu 3 2 kg/h 10.0 litrów
      Pu 4 4 kg/h 10.0 litrów
      Pu 5 7 kg/h 20.0 litrów
      Pu 7 15 kg/h 40.0 litrów

       


       

      W celu dozowania mniejszych lub większych ilości, rolki dozujące można bardzo łatwo i szybko wymieniać.

       

    • Dozowanie barwników
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Dozowanie barwnika lub granulatu

      Każda komora rolki dozującej wypełniona jest równomiernie przed jej rozładowaniem. Stała prędkość obrotowa gwarantuje wysoką dokładność dozowania.

      po lewej: stacja dozowania typ Kö 2 – Kö 4; po prawej: typ Kö 6

       

      Typ Kö – Stacja do barwnika (typ Kö 2 do Kö 4)

      Oszczędność barwnika dzięki dozowaniu wolumetrycznemu!

      Poprzez stacje dozujące dozowanie odbywa się w sposób ciągły. Niezależnie od tego, czy jest to barwnik czy granulat – dozowanie objętościowe realizuje wszystko. Rolki dozujące zostały opracowane do tego celu i udowodniły swoją wartość.

       

      Typ Przepustowość Volume
      Kö 2-1 0.5 kg/h 4.0 litry
      Kö 2 1 kg/h 6.0 litrów
      Kö 3/Kö 4 4 – 7 kg/h 10.0 litrów
      Kö 6 350 kg/h 40.0 litrów

       

      Duża stacja dozowania typu Kö 6 idealnie nadaje się do dozowania dużych ilości materiału. Wytrzymała rolka z komorami dozuje nie tylko nowy materiał bez żadnych problemów, ale także przemiał o łatwym przepływie.

       

    • Dozowanie oryginału oraz przemiału
     Rozwiń
     Zwiń

      Dozowanie materiału podstawowego (ziarna lub granulat) lub przemiału

      Dokładne, objętościowe dozowanie dużych ilości za pomocą rolki z komorami

       

      Wolumetryczne stacje dozowania dla materiału podstawowego lub przemiału od Ma 1 do Ma 5

       

      Gruboziarnisty granulat lub przemiał o dobrym przepływie dozowane są za pomocą stacji Ma. Mieszadło wspomaga przy tym solidną rolkę z komorami ze stali nierdzewnej. W ten sposób nawet ziarna o ostrych krawędziach dozowane są bez blokowania.

      W połączeniu z urządzeniem przesuwnym, szybka zmiana kolorów i materiału nie stanowi problemu.

       

      Typ Przepustowość Pojemność
      Ma 1 – Ma 4 7 – 140 kg/h 11.0 litrów
      Ma 5 200 kg/h 20.0 litrów

       

       

   • Barwienie bezpośrednie KEM
    Rozwiń
    Zwiń

     Urządzenie dozująco-barwiące KEM-TOUCH do bezpośredniego dozowania objętościowego na wtryskarkach lub wytłaczarkach

      

     Nasze po tysiąckroć wypróbowane i przetestowane urządzenie do barwienia bezpośredniego KEM, to najprostsze, ale najskuteczniejsze rozwiązanie do barwienia tworzyw sztucznych przy użyciu barwnika.

     Urządzenia KEM instalowane są za pomocą kołnierza bezpośrednio na wlocie materiału maszyny przetwórczej. Surowiec przepływa przez wolny wlot do maszyny, gdzie dozowane są także barwnik lub dodatki.

     Bezpośrednie dozowanie poprzez objętość komory umożliwia dokładne dodanie granulatu, jak również proszku o dobrym przepływie i przemiału.

     W celu dozowania mniejszych lub większych ilości, rolki dozujące mogą być bardzo łatwo i szybko wymieniane.

      

     KEM-Ma nadaje się do dozowania dużych ilości barwnika lub przemiału. W celu uproszczenia zmiany materiału urządzenie zamontowane zostało na kołnierzu z urządzeniem przesuwnym

      

     Ta instalacja jest idealna, gdy oprócz barwnika należy dodać środek antystatyczny lub zmniejszający palność: dwa urządzenia KEM-TOUCH na jednym kołnierzu adaptera. Materiał podstawowy dostarczany jest do maszyny za pośrednictwem separatora materiału TM.

      

     Sterownik znajduje się w korpusie obudowy i oferuje różne programy do stosowania na wytłaczarkach i wtryskarkach.

      

     Sterowanie dozowania za pomocą ekranu dotykowego:

     • 4 programy do dozowania bezpośredniego
     • bezstopniowa regulacja dozowanych ilości
     • pamięć receptur
     • wybór języka i ochrona hasłem
     • monitorowanie stanu napełnienia i monitorowanie obrotów jako opcja

     z opcją interfejsu Ethernet:

     • kompatybilny z Industry 4.0 poprzez standard komunikacji OPC-UA
     • integracja ze sterownikiem maszyny
     • integracja z oprogramowaniem wizualizacyjnym KOCH

      

     Typ KEM
     Przepustowość
     KEM-TOUCH (1) 1,0 kg/h – 4 kg/h
     KEM-PU (2) 1,0 kg/h – 2 kg/h
     KEM-Ma1 (3) do 7 kg/h
     KEM-Ma2 (3) do 14 kg/h
     KEM-Ma3 (3) do 30 kg/h
     KEM-Ma4 (3) do 140 kg/h

     (1) dodatki, takie jak barwnik, dodatki, środki zmniejszające palność …
     (2) tylko proszek o dobrym przepływie
     (3) barwnik, przemiał o dobrym przepływie

   • Dozowanie grawimetryczne
    Rozwiń
    Zwiń

     Alternatywnie do rolki dozującej komponenty dozowane są do pojemnika wagi za pomocą suwaków. Waga rejestruje rzeczywisty ciężar poszczególnych komponentów i w jej sterowniku następuje porównanie z wyliczoną wartością założoną. Ważenie wykonywane jest kilkakrotnie dla każdego kolejnego napełnienia pojemnika, dzięki czemu zostaną one uśrednione.

     Jeśli wartości rzeczywiste i założone pokrywają się, wówczas materiał opróżniany jest do mieszalnicy.

     Poprzez kombinację czasu otwarcia zasuw w kombinacji z dozowaniem wolumetrycznym można zazwyczaj osiągnąć dokładność dozowania rzędu 4 ziaren na 1000.

      

    • Grawimetrie KOCH-TECHNIK
     Rozwiń
     Zwiń

      GRAVIKO GK 250

       

      GRAVIKO
      Opatentowany grawimetryczny system dozowania i mieszania firmy KOCH-TECHNIK.

      Prof. Dr H.C. Werner Koch opracował system GRAVIKO, który pozwala użytkownikowi uprościć grawimetryczne dozowanie materiału.

      Dzięki serii GRAVIKO można z łatwością dozować i ważyć, kontrolować, korygować i oceniać – w jednym kroku roboczym.

      Sterownik rozpoznaje zakłócenia zewnętrzne i kompensuje je podczas ważenia. Wadliwe dozowanie należy już do przeszłości.

       

      Linia produkcyjna z GRAVIKO GK 250 u przetwórcy tworzyw sztucznych w Meksyku.

       

      GRAVIKO GK można zdemontować bez narzędzi w ciągu dwóch minut.

      W celu łatwej zmiany materiału w przypadku dużych stacji dozujących urządzenie przesuwne zastąpione zostało urządzeniem pozwalającym na odchylenie boczne.

       

      Przebieg grawimetrycznego dozowania za pomocą opatentowanego GRAVIKO:

      • Poszczególne materiały, takie jak materiał podstawowy, barwnik i dodatki, dozowane są do pojemnika wagi
      • Rzeczywista waga zostaje zarejestrowana …
      • … i porównana z wagą zadaną.
      • Gdy tylko waga zadana zostanie osiągnięta, materiał zostaje opróżniony do mieszalnicy, gdzie jest jednorodnie wymieszany do przetwarzania.

       

      GRAVIKO GK 65 ze sterownikiem oraz technologią podawania i lejem pośrednim

       

      Seria GRAVIKO:

      GRAVIKO Typ GK 65 – do przepustowości do 70 kg/h
      GRAVIKO Typ GK 250 – do przepustowości do 300 kg/h
      GRAVIKO Typ GK 600 – do przepustowości do 600 kg/h
      GRAVIKO Typ GK 1000 – do przepustowości do 1000 kg/h
      GRAVIKO Typ GK 1500 – do przepustowości do 2000 kg/h

      (Typy specjalne na życzenie)

       

      GRAVIKO Typ GK600 w systemie modularnym.
      System modularny KOCH: Wszystko pasuje do siebie, każde urządzenie można uzupełnić innym modułem. Ponadto fascynuje łatwa obsługa: pokrywy podajników  są uchylne, podajniki materiału można obracać, a urządzenia przesuwne lub obrotowe ułatwiają zmiany materiału – bez większego wysiłku i bez narzędzi.

  • Sterowniki
   Rozwiń
   Zwiń
   • Sterowaniki do mieszalnic i stacji dozowania
    Rozwiń
    Zwiń

     Typ Mcm (sterownik mikroprocesorowy)

      

     Sterownik KOCH ze sterowaniem mikroprocesorowym do 4 lub 8 stacji

      

     Ważne funkcje:

     • prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa
     • przejrzysty panel sterowania z klawiaturą i wyświetlaczem tekstowym
     • wszystkie dane operacyjne są zapisywane i można je wywołać w dowolnym momencie
     • pamięć do 100 receptur
     • programy do materiału podstawowego i przemiału
     • interfejs do zewnętrznego przetwarzania danych lub wydruku

     Jednostka sterująca kontroluje i monitoruje wszystkie procesy określone przez użytkownika.

     Zapisz po prostu materiał do przetworzenia, a następnie wprowadź żądane procenty. Sterownik KOCH-MCm obliczy automatycznie najdokładniejsze dozowanie. Wszystkie dane operacyjne są rejestrowane i można je w dowolnym momencie przywołać, np. w celu wspomagania certyfikacji.

      

     Typ SL 42 (Sterownik KOCH do 2 stacji)

      

     Ważne funkcje:

     • przyjazna dla użytkownika obsługa
     • przejrzysty panel sterowania z klawiaturą i wyświetlaczem tekstowym
     • pamięć receptur
     • interfejsy danych opcjonalnie

     Dozowanie: waga wtrysku i wartości procentowe wprowadzane są z panelu sterowania. Urządzenie automatycznie określa najlepszy czas dozowania. Program restartu ułatwia automatyczne napełnianie mieszalnicy po zmianie materiału.

     Typy SL 31 i SL 41

     Sterowniki KOCH do 1 do 2 stacji

     Proste i sprawdzone sterowniki do łączenia z wtryskarkami – czasy dozowania i mieszania są kontrolowane dla każdego cyklu produkcyjnego.

   • Sterownik do grawimetrii KOCH
    Rozwiń
    Zwiń

     Sterownik do grawimetrycznych systemów dozowania i mieszania

      

     Sterownik MCm-G Touch

     MCm-G Touch jest łatwym w obsłudze sterownikiem, zaprojektowanym specjalnie do naszych grawimetrycznych systemów dozowania. Po wprowadzeniu wielkości pojemnika ważącego i receptury, dozowanie rozpoczyna się od pierwszego cyklu samodzielnie, bez potrzeby kalibracji. Poprzez ekran dotykowy, możesz wyszukiwać, zmieniać i zapisywać wszystkie dane procesowe.

     Wewnętrzny procesor ma niskie zużycie energii. Urządzenie ma stałą pamięć, gniazdo kart SD/MMC i łącze sieciowe.

      

     WYŚWIETLACZ
     TFT LCD 5,7″ (14,5 cm), 24-bit z podświetleniem LED i funkcjami dotykowymi

      

     HARDWARE
     16-bitowy procesor ARM 9 i do 4 GB pamięci
     Gniazdo kart SD oraz opcjonalne Interfejsy: Ethernet, USB, RS232/422
     W zależności od modelu: sterowanie do 4, 6 lub 8 jednostek dozujących

      

     OPROGRAMOWANIE

     • Parametry dozowania z wyświetlaniem wartości zadanych i rzeczywistych
     • Specyfikacja ilości dozowania (np. do napełniania oktabinu)
     • Monitorowanie i rejestrowanie alarmów oraz monitorowanie tolerancji
     • Pamięć receptur i program do przemiału
     • Możliwość obsługi ręcznej (do czyszczenia i ustawiania)
     • Interfejs USB do wyprowadzania zapisanych danych
     • Zaimplementowany internetowy serwer FTP (możliwe ustawienie adresu IP i adresu serwera DNS)
     • Wybór języka i ochrona hasłem
     • Opcjonalne połączenie z oprogramowaniem do wizualizacji KOCH
     • Sterowanie systemem podawania do 4 lub 8 punktów zapotrzebowania jako opcja
 • MIXING, DOSING AND COLOURING
  Rozwiń
  Zwiń

   We are specialists in dosing, mixing and colouring plastic materials!
   You will receive accurate and reliable technology from us – for injection moulding machines or extruders.

  • (PRE-) MIXING
   Rozwiń
   Zwiń

    We provide you with flexible solutions for mixing and dosing plastics that make your company more economical.

    Our pre-mixers mix plastics e.g. granulates, ground material or free-flowing powder with masterbatch or additives.

    The homogeneous mixing is the basis for further processing – in injection moulding, extrusion or blow moulding.

     

   • Pre-mixer for injection moulding machines
    Rozwiń
    Zwiń
    • Pre-mixer type KK
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Pre-mixer on the injection moulding machine

      for throughputs up to 25 kg/h and shot weights up to 0.2 kg

       

      The KK mixer is almost ideal for mixing plastic materials with powder or masterbatch at smaller injection moulding machines.

      The mixer has an inlet for the main material and an attachment for a dosing station.

       

      Throughput: Mixer type KK
      with powder* and new material max. 20 kg/h
      with masterbatch max. 25 kg/h
      Shot weight
      with powder* max. 150 g
      with masterbatch max. 200 g

       

      * only well free-flowing powder

       

    • Pre-mixer type G
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Pre-mixer on the injection moulding machine

      ideal for throughputs up to 70 kg/h and shot weights up to 0.9 kg

       

      The G mixer is the bigger brother of the KK mixer and has an attachment for the main material and two attachments for dosing stations. The plastic material and all dosed additive substances are homogenously mixed in the G mixer.

      Up to four various material components, e.g. new material, regranulated material, masterbatch and additive can be processed.

       

      Throughput Mieszalnica type G
      with powder* and new material max. 60 kg/h
      with masterbatch max. 70 kg/h
      Shot weight
      with powder* max. 700 g
      with masterbatch max. 900 g

       

      * only well free-flowing powder

       

 • MISCHEN, DOSIEREN UND EINFÄRBEN
  Rozwiń
  Zwiń

   Wir sind Spezialisten im Dosieren, Mischen und Einfärben von Kunststoffmaterial!
   Sie erhalten von uns genaue und zuverlässige Technik − für Spritzgießmaschinen oder Extruder.

  • (VOR-) MISCHEN
   Rozwiń
   Zwiń

    Wir liefern Ihnen flexible Lösungen zum Mischen und Dosieren von Kunststoffen, die Ihr Unternehmen wirtschaftlicher machen.

    Unsere Vormischer vermischen Kunststoffe, wie Granulat, Mahlgut oder rieselfähiges Pulver mit Masterbatch oder Additiven.

    Die homogene Vermischung ist Grundlage für die weitere Verarbeitung − im Spritzgießen, der Extrusion oder beim Blasformen.

     

   • Vormischer für Spritzgießmaschinen
    Rozwiń
    Zwiń
    • Vormischer Typ KK
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Vormischer auf der Spritzgießmaschine

      für Durchsätze bis zu 25 kg/h und Schussgewichte bis zu 0,2 kg

       

      Der KK-Mischer ist geradezu ideal für die Vermischung von Kunststoffmaterial mit Pulver oder Masterbatch auf kleineren Spritzgießmaschinen.

      Der Mischer hat einen Zulauf für das Hauptmaterial und eine Aufnahme für eine Dosierstation.

       

      Durchsatz: Mischer Typ KK
      mit Pulver* und Neumaterial max. 20 kg/h
      mit Masterbatch max. 25 kg/h
      Schussgewicht
      mit Pulver* max. 150 g
      mit Masterbatch max. 200 g

       

      *nur gut rieselfähiges Pulver

       

    • Vormischer Typ G
     Rozwiń
     Zwiń

       

      Vormischer auf der Spritzgießmaschine

      ideal für Durchsätze bis zu 70 kg/h und Schussgewichte bis hin zu 0,9 kg

       

      Der G-Mischer ist der größere Bruder des KK-Mischers und hat einen Zulauf für das Hauptmaterial und zwei Aufnahmen für Dosierstationen. Im G-Mischer werden das Kunststoffmaterial und alle zudosierten Zusatzstoffe homogen vermischt.

      Bis zu vier verschiedene Materialkomponenten, wie Neumaterial, Regranulat, Masterbatch und Additive lassen sich verarbeiten.

       

      Durchsatz Mischer Typ G
      mit Pulver* und Neumaterial max. 60 kg/h
      mit Masterbatch max. 70 kg/h
      Schussgewicht
      mit Pulver* max. 700 g
      mit Masterbatch max. 900 g

       

      *nur gut rieselfähiges Pulver

       

 • Podawanie materiału
  Rozwiń
  Zwiń

   Oferujemy urządzenia peryferyjne do zasilania materiałem Twoich maszyn przetwórczych. Nasze kompaktowe i indywidualne podajniki transportują materiał szybko i czysto do wtryskarek lub wytłaczarek.

  • Podajniki kompaktowe
   Rozwiń
   Zwiń

    Podajniki kompaktowe mają bardzo zwartą konstrukcję. Generator podciśnienia do zasysania potrzebuje tylko 230 V i jest zintegrowany bezpośrednio z pokrywą urządzenia. Niezależnie od tego, czy maszyna przetwórcza ma być zasilana oryginalnym materiałem, przemiałem czy sypkim proszkiem – nasze kompaktowe podajniki gwarantują bezpyłowy transport materiałów.

     

    Nasze kompaktowe podajniki są zatem idealnym rozwiązaniem do zaopatrywania w materiał maszyn przetwórczych z pojemników lub suszarek.

     

   • MIKO – najmniejszy podajnik do jednego lub dwóch materiałów
    Rozwiń
    Zwiń

      

      

     Mały podajnik do granulatu lub przemiału

     Siłą MIKO jest najmniejsza przepustowość materiału.
     W połączeniu z lejem pośrednim Z 1 podawać można maksymalnie 5 kg/h. Jeśli MIKO jest zamontowany na leju pośrednim Z2 za pośrednictwem płyty kołnierzowej, możliwe są przepustowości do 15 kg/h.

      

     MIKO z lejem pośrednim Z 2 jest idealny do przepustowości materiału do 15 kg/h

      

     W sterowniku – zintegrowanym w urządzeniu – można ustawić czasy podawania i czyszczenia oraz aktywować komunikat o usterce w przypadku znacznego niedoboru materiału.

      

     Zalety najmniejszego podajnika MIKO

     • 43 cm wysokości i tylko 4800 gramów wagi
     • solidna obudowa z odlewu aluminiowego ze szklanym pierścieniem
     • pojemność 1,3 litra
     • dmuchawa 0,65 kW – przyłącze 230 V/50 Hz
     • automatyczne oczyszczanie filtra włókninowego skrzydełkiem obrotowym w celu zapewnienia bezpyłowego transportu materiału
     • łatwa obsługa: możesz bez demontażu odchylić urządzenie na leju i otworzyć pokrywę
     • wydajność podawania do 15 kg / h, odległość do 25 m, wysokość do 5 m
     • TM MIKO z dwoma wlotami materiału do podawania dwóch różnych materiałów

     TM MIKO ma dwa wejścia materiału i można na przemian stosować dwa różne typy materiałów, np. materiał podstawowy i przemiał, w udziałach procentowych.

      

     Typ MIKO
     TM MIKO
     Rodzaje materiałów 1 2
     Obudowa GKAL / szkło GKAL / szkło
     Pojemność 1,3 litra 1,3 litra
     Napięcie V/Hz 230/50 230/50
   • Kompaktowy podajnik typu 608 – idealny do zastosowań wyspowych
    Rozwiń
    Zwiń

      

      

     Kompaktowy podajnik o wydajności do 50 kg/h

     Ten niedrogi podajnik nadaje się do zastosowań wyspowych bez przyłącza sprężonego powietrza i do transportu mniej pylistych granulatów. Zasysana mieszanina materiału i powietrza jest oddzielona ruchomą tkaniną filtracyjną, która zatrzymuje małe cząstki i oczyszcza się po każdym procesie podawania.

      

     Typ 608
     Komponenty materiałów 1
     Dmuchawa 1,1 kW
     Obudowa GKAL
     Pojemność 8,5 litrów
     Napięcie V/Hz 230/50

      

     Podajnik ma całkowicie zdejmowaną pokrywę i może być obracany w bok na każdym leju wykonanym z odlewu aluminiowego.

     Sterownik zintegrowany jest z urządzeniem. Tutaj możesz ustawić czas podawania i aktywować automatyczny komunikat w przypadku znacznego niedoboru materiału.

      

   • Typ 612D i typ TM6D – podajniki kompaktowe do jednego lub dwóch komponentów materiału
    Rozwiń
    Zwiń

      

      

     Typ 612D – podajnik kompaktowy z czyszczeniem obrotowym skrzydełkiem do przepustowości materiału do 60 kg / h

     Podciśnienie tworzy potężna dmuchawa kolektorowa w pokrywie podajnika. Pokrywa z dmuchawą można otwierać do konserwacji, a samo urządzenie można odchylać na boki na lejach pośrednich wykonanych z odlewu aluminiowego – bez demontażu i bez użycia narzędzi.

     W zintegrowanym sterowniku możesz ustawić czas podawania i czyszczenia, a także komunikat w przypadku niedoboru materiału.

     Bez względu na to, czy podajesz materiał podstawowy, przemiał czy proszek – nasze kompaktowe podajniki gwarantują bezpyłową pracę.

     Zassana mieszanina materiału i powietrza oddzielana jest w filtrze z włókniny poliestrowej a powietrze jest oczyszczane. Filtr zatrzymuje wszystkie cząstki większe niż 2 μm. Dla porównania: ludzki włos ma grubość około 50 μm, tj. 0,05 mm.

     Po każdym cyklu podawania wkład filtra przedmuchiwany jest za pomocą skrzydełka obrotowego i oczyszczany z pyłu.

      

      

     Typ TM6D – podajnik kompaktowy do dwóch materiałów o przepustowości do 60 kg/h

     Podajnik kompaktowy TM6D jest konstrukcyjnie identyczny z typem 612D, ale ma dwa wejścia materiału. W ten sposób możesz więc zasilać swoją maszynę przetwórczą dwoma różnymi materiałami. Poprzez zwrotnicę mieszającą każdy materiał jest podawany na przemian i dobrze wymieszany w urządzeniu.

     W ten sposób, obok materiału podstawowego, możesz przetwarzać także zmielone nadlewki ze stojącego obok młyna lub zbiornika.

      

     Typ 612D
     TM6D
     Rodzaje materiału 1 2
     Dmuchawa kolektorowa 1,1 kW 1,1 kW
     Obudowa GKAL GKAL
     Pojemność 12 litrów 12 litrów
     Napięcie V/Hz 230/50 230/50
  • Podajniki indywidualne
   Rozwiń
   Zwiń

    Podajniki indywidualne używane są do transportu dużych ilości materiału na większe odległości. Podajniki materiału mają oddzielną dmuchawę podciśnienia zasilaną napięciem 400 V. Wysoka wydajność, niskie wymagania konserwacyjne i długa żywotność to tylko niektóre z zalet transportu materiałów za pomocą tych podajników.

     

    Nasze indywidualne podajniki transportują bezpyłowo materiał podstawowy, przemiał lub proszek o dobrym przepływie i nadają się idealnie do pracy ciągłej.

   • Podajniki indywidualne do normalnych i do bardzo dużych ilości
    Rozwiń
    Zwiń

     Podajnik indywidualny 3020D

      

     Podajniki indywidualne do normalnych i do bardzo dużych ilości

     Podciśnienie dla naszych podajników indywidualnych generowane jest przez oddzielną dmuchawę trójfazową. Długie drogi podawania, duże ilości podawania, brak konserwacji i długa żywotność to tylko kilka zalet przemawiających za tymi urządzeniami.

     Najważniejsze cechy:

     • automatyczne czyszczenie skrzydełkiem obrotowym
     • komunikat ostrzegawczy w przypadku niedoboru materiału
     • korpus na dole z GKAL
     • napięcie dmuchawy 400 V/50 Hz
     • w komplecie rura ssąca i szlauch antystatyczny

      

     Typ 138D
     238D
     1320D
     2330D
     Dmuchawa 1.5 kW 2.3 kW 1.3 kW 2.3 kW
     Obudowa GKAL GKAL GKAL/
     stal szlachetna
     GKAL/
     stal szlachetna
     Pojemność 8 litrów 8 litrów 20 litrów 30 litrów
     Wydajność podawania 150 kg/h 200 kg/h 300 kg/h 400 kg/h

     Najmniejszy podajnik indywidualny 138D z dmuchawą bocznokanałową

      

     Podajnik indywidualny BELIKO dla największych ilości

      

     BELIKO – duży podajnik indywidualny

     Nasze podajniki indywidualne są trwałe i nadają się do pracy ciągłej. Podajniki materiałowe do dużych ilości podawania produkowane są jako typ BELIKO, w celu ograniczenia wysokości konstrukcji.
     Wszystkie nasze podajniki indywidualne są idealne do transportu dużych ilości tworzywa na duże odległości. Zastosowane generatory podciśnienia są bezobsługowe i zawsze dostosowane do potrzeb.

      

     Typ BELIKO
     3050D
     4050D
     5550D
     7570D
     Dmuchawa 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
     Obudowa stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna
     Pojemność 50 litrów 50 litrów 50 litrów 70 litrów
     Wydajność podawania 600 kg/h 900 kg/h 1200 kg/h 1500 kg/h

      

     Podajniki indywidualne z 2 wejściami materiału (TM)

     Podajnik TM ma dwa wejścia materiałowe i może zasilać maszynę przetwórczą dwoma różnymi materiałami. W ten sposób można podawać surowiec podstawowy i przemiał. Wewnętrzny sterownik kieruje zwrotnicą mieszającą, która z kolei zapewnia dobre wymieszanie.

      

     Typ TM 13D
     TM 23D
     TM 2320D
     Dmuchawa 1,3 kW 2,3 kW 2,3 kW
     Obudowa GKAL GKAL GKAL
     Pojemność 12 litrów 12 litrów 20 litrów
     Wydajność podawania 150 kg/h 150 kg/h 400 kg/h

      

   • Podajnik DUO
    Rozwiń
    Zwiń

      

     Podajnik DUO – kompletny pakiet, z którym możesz od razu rozpocząć pracę!

      

     Zasilanie materiałem dwóch punktów zapotrzebowania za pomocą jednego generatora podciśnienia.

     Pakiet podajników DUO składa się z 2 separatorów z czyszczeniem skrzydełkiem obrotowym, 2 lejów zasypowych, 2 lanc ssących, antystatycznego szlaucha oraz stelaża do zamocowania generatora podciśnienia i sterownika.

     Masz wybór między czterema różnymi kompletnymi pakietami, aby zapewnić podawanie materiału od 120 kg/h do 340 kg/h. Wszystkie komponenty dopasowane są do odpowiednich przepustowości materiału. Zintegrowane jest proste sterowanie za pomocą panelu dotykowego.

      

     DUO
     A8DZ5
     A8DZ12
     A20Z12
     A30Z24
     Wydajność 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 2,3 kW
     Napięcie V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50
     Przepustowość 120 kg/h 120 kg/h 230 kg/h 340 kg/h

      

     Ważne cechy pakietu podajników DUO:

     • zasilanie materiałem za pośrednictwem 2 separatorów różnych punktów zapotrzebowania
     • proste sterowanie za pomocą panelu dotykowego
     • taka sama wydajność jak w przypadku dwóch konwencjonalnych systemów podajników indywidualnych
     • dostępne 4 różne kompletne pakiety
     • do średnic 40 i 50 mm

      

  • Podajniki GLASKO do materiałów wzmocnionych włóknem szklanym
   Rozwiń
   Zwiń

     

    GLASKO jako kompaktowy podajnik 612DG

     

    GLASKO – urządzenie ze specjalnego szkła do zasilania materiałem

     

    Urządzenie ze specjalnego szkła chronione GBM do transportu materiałów wzmocnionych włóknem szklanym.

    Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym mają właściwości ścierne, a tym samym stawiają najwyższe wymagania peryferyjnym podajnikom. Wyjątkowa twardość materiału często ogranicza żywotność podajników zaledwie do kilku miesięcy. Mamy tanie i skuteczne rozwiązanie tego problemu: podajnik materiałowy GLASKO. Pojemnik na materiał do klapy wylotowej zrobiony jest całkowicie ze specjalnego szkła o grubości 6 mm.

    Przy transporcie wyjątkowo twardego materiału żywotność jest zwiększona stokrotnie w porównaniu do konwencjonalnych podajników!

     

     

    Nasze specjalne szkło okazało się idealne do transportowania ściernych, wzmocnionych włóknami granulatów. Wytarcie szklanej powierzchni można wykluczyć na lata. Dlatego na szklaną obudowę GLASKO, udzielamy 3-letniej gwarancji, jeśli zostanie ona uszkodzona przez transportowany materiał.

     

    GLASKO jako separator podawania dla systemów zasilania materiałem

     

    Zalety GLASKO:

    • specjalny podajnik do wszystkich materiałów wzmocnionych włóknem szklanym
    • pojemnik podawania z hartowanego specjalnego szkła o grubości ok. 6 mm
    • bardzo wysoka odporność na zużycie i trwałość
    • możliwa integracja z systemami podajników
    • pasuje do pokryw podawania KOCH i lejów pośrednich
    • konserwacja i czyszczenie bez użycia narzędzi
    • czyszczenie za pomocą skrzydełka obrotowego (wydajność separacji 2 μm)
    • objętość 10, 20 i 30 litrów do wyboru

     

    GLASKO zamontowany na mieszalnicy do wtryskarek

     

  • Podajniki systemowe
   Rozwiń
   Zwiń

     

    Separator materiału A8 z lejem pośrednim Z5 w centralnym systemie podawania

     

    Separator materiału (podajnik) do zasilania materiałem

     

    Separator materiału A2 z lejem pośrednim Z1

     

    Separator materiału (podajnik) do zasilania materiałem

     

    Typ A2 jest separatorem dla najmniejszych przepustowości materiału. Razem z lejem pośrednim Z1 można podawać 5 kg materiału na godzinę. Szczególnie przy przetwarzaniu suchego ale higroskopijnego materiału jest to oczywistą zaletą: krótki czas przebywania w leju zmniejsza degradację z powodu wilgoci.

     

    Separator materiału typ A8

     

    Typ A8 to separator materiału do granulatu i przemiału, przy pomocy którego można podawać do 150 kg/h. Ten podajnik jest niezawodny, bezobsługowy i wytrzymały.

     

    Separator materiału A20

     

    Separatory A20 / A30 można z łatwością wykorzystać do podawania granulatu w ilościach 300 kg/h lub 400 kg/h. Te solidne separatory są idealne, jeśli potrzebujesz transportować duże ilości materiału.

     

    Separator materiału TMA8

     

    TM: podawanie dwóch różnych materiałów, np. surowca podstawowego i przemiału, naprzemiennie

     

    Separatory materiału TM mają dwa wejścia materiałowe i jedną zwrotnicę mieszającą. Masz więc możliwość bezpośredniego przetwarzania przemiału i niedopuszczenia, by dostarczony udział przemiału był zbyt wysoki. Zintegrowane sterowanie pozwala ustawić czas podawania, a także przełączanie i udział procentowy obu składników materiału.

     

    Separator TMA30 i TMA20 z lejem pośrednim Z12

     

    Typ Pojemność
    w litrach
    Przepustowość
    w kg/h
    Rodzaje
    materiału
    Czyszczenie
    A2 1,3 5 1 filtr sitowy
    TMA2 1,3 5 2 filtr sitowy
    A8 12 150 1 filtr sitowy
    A8D 12 150 1 skrzydełko obrotowe*
    TMA8 12 150 2 filtr sitowy
    TMA8D 12 150 2 skrzydełko obrotowe*
    A20 20 300 1 filtr sitowy
    A20D 20 300 1 skrzydełko obrotowe*
    TMA20 20 300 2 filtr sitowy
    TMA20D 20 300 2 skrzydełko obrotowe*
    A30 30 400 1 filtr sitowy
    A30D 30 400 1 skrzydełko obrotowe*
    TMA30 30 400 2 filtr sitowy
    TMA30D 30 400 2 skrzydełko obrotowe*
    A50 50 600 1 filtr sitowy
    A50D 50 600 1 skrzydełko obrotowe*
    A70 70 900 1 filtr sitowy
    A70D 70 900 1 skrzydełko obrotowe*
    A100 100 1300 1 filtr sitowy
    A100D 100 1300 1 skrzydełko obrotowe*
    A150 150 1800 1 filtr sitowy
    A150D 150 1800 1 skrzydełko obrotowe*

     

    Skrzydełko obrotowe* = czyszczenie skrzydełkiem obrotowym filtra z włókniny poliestrowej, poprzez który materiał oddzielany jest od powietrza podawania.

     

    GLASKO – separator materiału ze specjalnego szkła

     

    Typ GLASKO to seria do podawania materiałów wzmocnionych włóknem szklanym, chroniona GBM. Cały zbiornik podawania, aż do klapy wylotowej, wykonany ze specjalnego szkła o grubości 6 mm.

     

    GLASKO jako separator materiałów w centralnym systemie zasilania materiałem

     

    Podczas zasysania bardzo twardego materiału, żywotność w porównaniu do konwencjonalnych separatorów jest większa stokrotnie!

     

    Zalety GLASKO:

    • specjalny podajnik do wszystkich materiałów wzmocnionych włóknem szklanym
    • zbiornik podawania wykonany ze specjalnego szkła o grubości 6 mm
    • bardzo wysoka odporność na zużycie i duża wytrzymałość
    • możliwa integracja z systemami podawania
    • pasuje do systemu modularnego KOCH
    • czyszczenie bez użycia narzędzi, obracane na naszych lejach z odlewu aluminiowego
    • objętość od 10 litrów do 30 litrów

     

    Pojemność
    w litrach
    Przepustowość
    w kg/h
    Rodzaje
    materiału
    Czyszczenie
    A8G 8 100 1 filtr sitowy
    A8DG 8 100 1 skrzydełko obrotowe*
    A20G 20 200 1 filtr sitowy
    A20DG 20 200 1 skrzydełko obrotowe*
    A30G 30 300 1 filtr sitowy
    A30DG 30 300 1 skrzydełko obrotowe*

     

    Skrzydełko obrotowe* = czyszczenie skrzydełkiem obrotowym filtra z włókniny poliestrowej, poprzez który materiał oddzielany jest od powietrza podawania.

     

    Do podawania dwóch materiałów (TM), GLASKO może być wyposażony w sterownik i zewnętrzną zwrotnicę mieszającą ze specjalnego szkła.

     

     

 • Magnesy
  Rozwiń
  Zwiń
ELBI-Wrocław(Producent)
KOCH-TECHNIK(Producent)
WANNER TECHNIK(Producent)
HB-THERM(Producent)
MB Conveyors(Producent)
ZEPPELIN(Producent)
MTA(Producent)

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Czytaj więcej: polityka prywatności

Do góry