Więcej informacji na oficjalnej stronie
ZEPPELIN

www.zeppelin-industry.de  

ZEPPELIN

Podstawowe informacje

Od ponad dwudziestu lat wspólnie z naszymi niemieckimi partnerami produkującymi zewnętrzne silosy magazynujące jak i wewnętrzne zbiorniki do przechowywania tworzyw rozwiązujemy dla Państwa problemy magazynowania tworzyw sztucznych.

Oferujemy standardowe zbiorniki magazynujące oraz wyspecjalizowane silosy z funkcją ważenia i mieszania granulatów. Budujemy również magazyny wewnętrzne oparte na metodzie składanych silosów elastycznych oraz całe systemy przesyłu i zarządzania surowcem.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie
ZEPPELIN

www.zeppelin-industry.de  

KOCH HB-THERM WANNER MB CONVEYORS ZEPPELIN